Płatne parkowanie na Saskiej Kępie i 500 zł grzywny za pozostawienie bagażu w metrze

  • 09.03.2023 16:11

  • Aktualizacja: 07:04 10.03.2023

Na Saskiej Kępie i na Kamionku powstanie strefa płatnego parkowania, a za pozostawienie bagażu w metrze będzie można otrzymać grzywnę w wysokości 500 zł – uchwały w tej sprawie przyjęli radni na sesji Rady m.st. Warszawy.

Podczas czwartkowej sesji radni zagłosowali za rozszerzeniem strefy płatnego parkowania o rejon Saskiej Kępy i Kamionka na Pradze-Południe.

Za wprowadzeniem strefy głosowało 36 radnych, 14 radnych było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Pradze-Południe poparli radni Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

Mieszkańcy są podzieleni w tej sprawie. Różne opinie zostały wyrażone w konsultacjach. Mam doświadczenia z innych stref SPPN i uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Warszawa jest dużym miastem, do którego ludzie przyjeżdżają do pracy, czy z innych powodów. Wydaje się, że objęcie SPPN kolejnych rejonów miasta jest bardzo ważne – powiedział przewodniczący klubu radnych Kolacji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski

Zaznaczył, że według niego większość mieszkańców Saskiej Kępy i Kamionka jest za wprowadzeniem strefy, choć oczywiście nie wszyscy. Podkreślił, że jak w każdym miejscu, na początku będzie trudno.

Wyjaśnił, że w innych miejscach gdzie została wprowadzono strefa płatnego parkowania, zwiększyła się dostępność miejsc parkingowych, ponieważ osoby przyjezdne zostawiały samochody poza strefą.

Radny PiS Jacek Cieślikowski zaznaczył, że nie dość, że po wprowadzeniu strefy zmniejszy się liczba miejsc parkingowych. Do tego dojdzie remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej, co spowoduje likwidację parkingów tam założonych. Przypomniał też o dwóch petycjach mieszkańców przeciwko wprowadzeniu SPPN, które zostały przyjęte przez Radę Warszawy.

Z kolei radny PiS Piotr Szyszko przypomniał, że Rada Dzielnicy Pragi-Południe przyjęła stanowisko przeciwko wprowadzeniu strefy na terenie dzielnicy.

Oskar Hejka stwierdził, że miasto wprowadza płatne parkowanie, bo chce zarobić. – Parkowanie w Warszawie jest bardzo dobrym biznesem. Można na nim zarobić – dodał. Zwrócił uwagę, że za wprowadzaniem SPPN są zawsze aktywiści miejscy, którzy jeżdżą rowerami, a nie samochodami.

Wprowadzenie SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku wzbudza wiele dyskusji. Przeciwni temu rozwiązaniu są mieszkańcy – złożyli do Rady Warszawy dwie petycje, które zostały przyjęte przez radnych.

Natomiast optujący za wprowadzeniem SPPN m.in. członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Saskiej Kępy złożyli też swoją petycję, której Rada Warszawy jednak nie rozpatrzyła, wskazując jako przyczynę błędy proceduralne (brak podpisu – red.). Przedstawiciele inicjatywy „NIE! dla SPPN na Saskiej Kępie” twierdzą, że w tej petycji dodano podpisy z innej, sprzed 8 lat.

Uchwała zacznie obowiązywać od października 2023 roku.

Bagaż w metrze za 500 zł

52 radnych głosowało za zaostrzeniem przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.  Za pozostawienie bagażu w metrze będzie teraz można zapłacić grzywnę do 500 zł.

Do radnych z wnioskiem o nowelizację tych przepisów zwrócił się Zarząd Transportu Miejskiego.

„Potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach porządkowych wynika z doświadczeń służb Metra Warszawskiego, które zwracają uwagę na to, że Policja odstępuje od karania sprawców określonych zachowań (np. pozostawiania bagażu w metrze – red.) powołując się na fakt, że nie są one wprost wymienione w przepisach” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert powiedział, że chodzi nie tylko o zmiany dotyczące bagażu. Do listy urządzeń, z których nie można korzystać w komunikacji miejskiej dodane zostały np. hulajnogi, czy wózki rowerowe.

Dodano też zapisy zabraniające wchodzenia na dachy pojazdów, ich części zewnętrzne, do kabin sterowniczych oraz na wiaty przystankowe. Proponujemy także dodanie zakazu pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów" - powiedział. "Niestety, dość często mamy do czynienia z pozostawionymi bagażami, np. na stacjach metra, co na długi czas dezorganizuje funkcjonowanie podziemnej kolei i jest uciążliwe dla pasażerów. Każdy taki przedmiot musi być sprawdzony przez specjalistyczne służby, co wiąże się z zamknięciem stacji i zatrzymaniem ruchu oraz ewakuacją pasażerów. Po wprowadzeniu proponowanych zmian możliwe będzie sankcjonowanie określonych zachowań przez policję – wyjaśnił rzecznik ZTM.

Przyjęta uchwała wprowadza również zapis mówiący o tym, „że zabrania się zachowań, które mogą wywołać awaryjne lub nieplanowane zatrzymanie pojazdu albo wymuszających zmianę wyznaczonej trasy”.

Kodeks wykroczeń przewiduje za złamanie przepisów porządkowych karę nagany bądź grzywny do 500 zł.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Czytaj też: Młodzież z Warszawy walczy w obronie klimatu

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA

Kategorie: