„Cepelia” do natychmiastowego remontu. Mazowiecki konserwator wydał nakaz

  • 26.01.2024 10:18

  • Aktualizacja: 14:18 26.01.2024

Właściciel pawilonu „Cepelia” w Warszawie musi przeprowadzić prace konserwatorskie i roboty budowlane – taki nakaz wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Jego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ zabytkowi grozi zniszczenie lub istotne uszkodzenie.

Wydałem posiadaczowi pawilonu handlowo-wystawienniczego „Cepelia” w Warszawie nakaz przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych – przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

MWKZ ocenił, że ich wykonanie jest konieczne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku u zbiegu ul. Marszałkowskiej 99/101 i ul. Nowogrodzkiej 28/34.

Historyczna Cepelia

Budynek został zaprojektowany jako główny salon ekspozycyjno-handlowy Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA), zwanej „Cepelią”. Została powołana do życia w 1949 r. jako instytucja zrzeszająca rozproszone spółdzielnie rzemiosła ludowego i artystycznego z całego kraju.

„Dwukondygnacyjny obiekt otrzymał lekką, transparentną, asymetryczną bryłę, z górną kondygnacją nadwieszoną nad wycofanym na całym obwodzie parterem, który od frontu otrzymał schodkowy zarys elewacji. Surową architekturę pawilonu w narożniku północno-zachodnim ożywia kompozycja ceramiczna opracowana prawdopodobnie przez Stanisława Kucharskiego. Dekoracja była dziełem małopolskiej Spółdzielni Wyrobów Ceramicznych Kamionka z Łysej Góry” – przekazał konserwator.

Większą część obydwu kondygnacji zajmował salon sprzedaży „Cepelii”. Dwukondygnacyjna przestrzeń, zaaranżowana zgodnie z trendami wystawienniczymi lat 60., mieściła łącznie dziewięć stoisk.

Cepelia w prywatnych rękach

Pawilon został sprzedany przez „Cepelię” prywatnemu nabywcy. Według jego planów po modernizacji miał się w nim mieścić lokal sieci McDonald’s.

W 2019 wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki odmówił uzgodnienia projektu, uzasadniając to znaczną ingerencją w zabytkową substancję zabytku. Inwestor odwołał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uchylił decyzję konserwatora i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rezygnacji spółki McDonald’s z uruchomienia lokalu w pawilonie w 2022 roku jego właściciel uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dopuszczającą rozbudowę, przebudowę i remont budynku. Do tej pory w budynku nic się nie dzieje i zabytkowy budynek marnieje w oczach.

Pawilon w rejestrze zabytków znajduje się od 2019 roku.

Czytaj też: Zakończył się kolejny etap remontu kościoła św. Karola Boromeusza

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA