Ratusz w Warszawie nie odda mieszkańcom nadpłaty za śmieci

  • 24.05.2023 08:40

  • Aktualizacja: 15:49 24.05.2023

Stołeczny ratusz nie obniży stawek za śmieci, mimo że w ubiegłym roku pobrał niesłusznie od mieszkańców 180 mln zł za odbiór odpadów. Nadwyżka została przeznaczona na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023–2025 – przekazał urząd miasta.

Mimo wykazanej nadwyżki w kwocie 180 mln zł ratusz w Warszawie nie zwróci mieszkańcom nadpłaty za śmieci.

Przed dwoma tygodniami Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w ocenie wykonania przez zarząd Warszawy budżetu za ubiegły rok, że zrealizowane dochody miasta w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi opiewały na kwotę 1 mld 80 mln zł, a łączne wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci wyniosły 895,7 mln zł. Zatem nadwyżka dochodów z opłat od mieszkańców wyniosła ponad 180 mln zł.

RIO podkreśliła, że zgodnie w przepisami „środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu”.

Stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali, aby w ramach zwrotu nadpłat pobranych od mieszkańców zarząd miasta obniżył stawki za odbiór śmieci.

Bez zniżki za śmieci w Warszawie

Z odpowiedzi ratusza wynika jednak, że takiej zniżki nie będzie.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z systemem gospodarowania odpadami. Dlatego decyzją Rady m.st. Warszawy z marca br., nadwyżka za 2022 r. została przeznaczona na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023–2025” – napisała Aleksandra Grzelak z biura prasowego urzędu miasta.

Zapewniła, że decyzja taka została pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W ocenie szefa klubu PiS w Radzie Warszawy Dariusza Figury decyzja zarządu miasta w sprawie pobranej nadwyżki za gospodarowanie odpadami jest sprzeczna z opinią RIO.

„Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że Warszawa nie zakłada obniżenia kosztów gospodarowania odpadami, tylko ich zwiększenie, mimo że w 2024 r. ma zostać oddana spalarnia, która w sposób istotny miała wpłynąć również na rynek zagospodarowania odpadów” – dodał.

Czytaj też: Seniorzy chcą zmian w systemie opłat za odpady. „Mam najdroższe śmieci na świecie”

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA

Kategorie: