Bez tarczy antyinflacyjnej w przyszłym roku? „Projekt budżetu tego nie przewiduje”

  • 31.08.2023 12:39

  • Aktualizacja: 19:06 31.08.2023

Projekt na obecnym etapie nie przewiduje utrzymania tarczy antyinflacyjnej na 2024 r. – powiedział w czwartek podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Sebastian Skuza. Zastrzegł, że nie wie, jaka będzie ostatecznie „decyzja polityczna”.

„Potwierdzam – projekt na obecnym etapie nie przewiduje utrzymania tarczy antyinflacyjnej na 2024 r.” – powiedział w czwartek podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Sebastian Skuza. Zastrzegł, że nie wie, jaka będzie ostatecznie „decyzja polityczna”.

Obecnie w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżony jest VAT na podstawowe produkty żywnościowe do poziomu 0 proc.

W zeszły czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2024 r. Zakłada on dochody budżetu państwa w kwocie 683,6 mld zł, wydatki na poziomie 848,3 mld zł, a deficyt budżetu państwa na poziomie 164,8 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma wynieść ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na ma wynieść 54 proc. PKB.

W piątek na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano projekt, który przekazano Radzie Dialogu Społecznego.

„Strona rządowa, nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców” – wyjaśniono na stronie MF.

Niższy VAT - na co dokładnie?

Do końca 2023 roku obowiązuje obniżona stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe, takie jak m.in. mięso i ryby i przetwory z nich, produkty mleczarskie, produkty ze zbóż, pieczywo i produkty piekarnicze, warzywa i owoce i przetwory z nich.

Polska dyplomacja na forum unijnym popierała postulat o stosowaniu niższych stawek VAT na żywność. Dzięki m.in. naszym staraniom, państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą stosować to rozwiązanie, aby ulżyć portfelom swoich obywateli.

Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność w 2023 roku ma również realny wpływ na średnioroczny wskaźnik inflacji.

Czytaj też: GUS podał dane o sierpniowej inflacji

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA