Na Mazowszu rusza kwalifikacja wojskowa. Kto musi się zgłosić? [SPRAWDŹ]

  • 17.04.2023 07:14

  • Aktualizacja: 13:29 17.04.2023

Dziś rusza kwalifikacja wojskowa. Jako pierwsze na Mazowszu zaczną działać komisje m.in. w Ciechanowie, Legionowie, Otwocku, Piasecznie, Warszawie Radomiu czy Pułtusku. W Radiu dla Ciebie podajemy dokładne terminy kwalifikacji i sprawdzamy, kto musi się na nią zgłosić.

Na Mazowszu rusza dziś kwalifikacja wojskowa. Stawić się muszą o mężczyzn z rocznika 2004 i poprzednich, którzy nie mają określonej kategorii, ale nie tylko.

– Kwalifikacja wojskowa obejmie także kobiety urodzone w latach 1999–2004, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, które kończą naukę. Chodzi o psychologów, biały personel – mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Justyna Balik.
 

Kwalifikacja obejmie również osoby z roczników 2021–22, które były uznane za czasowo niezdolne do służby. Wojsko zaznacza, że kwalifikacja nie łączy się z automatycznym obowiązkiem czynnej służby.

Wezwanie odbywa się za pomocą poczty. – Wezwanie na kwalifikację wojskową odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wezwanie jest wysyłane przez wójtów, burmistrzów czy też prezydentów miast minimum siedem dni przed datą stawiennictwa na kwalifikację. Każdy wezwany ma obowiązek stawić się przed komisją – wyjaśnia.

Informacje o kwalifikacji są także w palcówkach edukacyjnych czy urzędach.

Kwalifikacja potrwa do 21 lipca. W całym kraju przejdzie ją w tym roku 230 osób.

Co na kwalifikację?

Na kwalifikację należy wziąć dokument tożsamości, zaświadczenie o ukończeniu lub kontynuowaniu nauki czy inne zaświadczenia, jak prawo jazdy czy o niepełnosprawności.

 Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia.

Czytaj też: RDC na „Trenuj z wojskiem” w Mińsku Mazowieckim

Źródło:

RDC

Autor:

Adam Abramiuk/PA

Kategorie: