Nowy punkt zbiórki odpadów w gm. Bodzanów. Co można tam przynieść?

  • 06.07.2023 09:54

  • Aktualizacja: 09:21 06.07.2023

Jeden z największych w regionie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych otwarto w gminie Bodzanów. Można tam bezpłatnie dostarczyć m.in. gruz, zużyty sprzęt elektroniczny czy stare opony, a także odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia.

W gminie Bodzanów otwarto jeden z największych w regionie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest on położony z dala od zabudowań i ma trzy tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Znajduje się w Chodkowie przy ul. Górnej.

Władze gminy mają nadzieję, że teraz śmieci nie będą już wywożone do lasu.

 Mieszkańcy mogą tam przywozić przede wszystkim odpady komunalne, czyli elektronikę, opony, gabaryty – mówi wójt gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski.

Transport odpadów do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Nie będą tam przyjmowane m.in. zmieszane odpady komunalne, odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji, styropian oraz odpady niebezpieczne jak papa czy azbest.

PSZOK, który był dotychczas przy gminie, był mały i mieścił się przy urzędzie gminy. Dlatego mieszkańcy Bodzanowa o nowoczesny punkt zbiorki odpadów komunalnych dopominali się od lat.

Samorząd na ten cel pozyskał ponad milion złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Czytaj też: Ma być mniej korków w centrum Płocka. Zmiany na trzech głównych skrzyżowaniach

Źródło:

RDC

Autor:

Agnieszka Pazdecka-Maruszak/PA

Kategorie: