Diecezja płocka producentem energii. Powstała farma fotowoltaiczna

  • 23.06.2023 22:01

  • Aktualizacja: 20:34 23.06.2023

Na Radziwiu w Płocku powstała farma fotowoltaiczna, powołana przez diecezję płocką. Rocznie będzie mogła produkować 5,1 tys. MWh energii elektrycznej. Inwestycja pochłonęła 17,5 mln zł. Według założeń, ma się zwrócić w ciągu dziesięciu lat.

Farma fotowoltaiczna EPV Wesółka położona jest na lewym brzegu Wisły w dzielnicy Płocka — Radziwie i zajmuje 8,5 ha działki należącej do diecezji płockiej, którą dzierżawi spółka OmnInvest. Obiekt wyposażony jest w ponad 9,2 tys. paneli fotowoltaicznych. Jego budowa trwała od lipca 2022 r.

Od kilku lat jako diecezja, jak i parafie, włączamy się w ekologiczny sposób myślenia o środowisku, o świecie — mówi ekonom diecezji płockiej ks. Roman Bagiński, zarazem prezes spółki OmnInvest.

Jak wyjaśnił, do budowy farmy fotowoltaicznej EPV Wesółka jeszcze w 2018 r. powołana została spółka celowa OmnInvest ze 100 proc. udziałem diecezji płockiej, przy czym aktualnie udziałowcem mniejszościowym jest tam jednocześnie diecezja toruńska.

Inwestycję — Farma fotowoltaiczna EPV Wesółka zrealizowała spółka P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii z Grudziądza. W trakcie przedsięwzięcia, w 2020 r., uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej spółki Energa-Operator.

Elektrownia słoneczna mogłaby rocznie zaopatrywać w prąd ponad 12000 gospodarstw domowych.

Koszt i wygospodarowany dochód farmy

Ksiądz Roman Bagiński informuje, że energia będzie sprzedawana. 

Właścicielem spółki jest diecezja płocka. Jak będą jakieś dochody, to będą przeznaczane na cele kościelne. Zadecyduje o tym biskup. Najczęściej to są szkoły, seminaria, cele misyjne i charytatywne. Jest dużo rzeczy, które czekają, aby były pieniądze — przekazuje ks. Bagiński.

Według diecezji płockiej, koszt przygotowania terenu oraz budowy farmy to 17,5 mln zł netto. „W celu realizacji tak kosztownej inwestycji diecezja płocka zaprosiła do współpracy diecezję toruńską, która objęła część udziałów w spółce OmnInvest. Dzięki temu można było, korzystając ze środków własnych, sfinalizować inwestycję” - podkreślono w informacji o przedsięwzięciu.

Wspomniano jednocześnie, że „wygospodarowany dochód” z prowadzonej działalności „będzie służył dziełom”, za które odpowiedzialna jest diecezja. Jak podała diecezja płocka, w jej przypadku, chodzi m.in. o takie instytucje w Płocku, jak Szkoły Katolickie, Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia”, a także o Dom Seniora „Piękne Życie” w pobliskim Sikorzu. „Zwiększenia nakładów wymaga także utrzymanie obiektów, zarówno diecezjalnych, jak i parafialnych” - wskazano w informacji.

Dwie diecezje

Ks. Bagiński zaznaczył, że zysk z działalności farmy fotowoltaicznej EPV Wesółka będzie przypadał także diecezji toruńskiej, która uczestniczyła w budowie obiektu jako współudziałowiec spółki OmnInvest. Zapowiedział również, że już obecnie planowane jest powiększenie obiektu.

Są już zaawansowane prace środowiskowe, żeby uzyskać pozwolenie na kolejne panele — dodał. Jak wyjaśnił, rozbudowa objęłaby pozostałe 3 ha działki dzierżawionej w dzielnicy Płocka - Radziwie przez spółkę OmnInvest.

Diecezja płocka zwróciła uwagę, dzięki wspólnej inicjatywie z diecezją toruńską, obie dołączają w ten sposób do instytucji, które poprzez nowe technologie „przyczyniają się do wykorzystania natury, nie powodując zniszczenia i degradacji”. „Duże znaczenie ma również fakt, że tego typu inwestycje przyczyniają się do bezpieczeństwa energetycznego kraju” - podkreślono w informacji. 

Według założeń, inwestycja ma się zwrócić w ciągu dziesięciu lat.

Czytaj też: Zalane posesje w Wyszogrodzie. Wojewoda zapowiada natychmiastową pomoc

Źródło:

RDC/PAP

Autor:

Agnieszka Pazdecka-Maruszak/JD