SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Zmarł prof. Marcin Król. Historyk idei, filozof miał 76 lat

Nie żyje prof. Marcin Król/fot. Wikimedia Commons

Nie żyje prof. Marcin Król. Filozof, historyk idei, publicysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego zmarł w czwartek rano w wieku 76 lat.

Informację o śmierci prof. Marcina Króla potwierdził politolog i publicysta prof. Aleksander Smolar, związany z Fundacją im. Stefana Batorego.

Filozof, historyk idei, autor wielu publikacji

– Był wybitnym historykiem idei, filozofem i publicystą, który od czasu swojej młodości był bardzo zaangażowany w sprawy publiczne. Wiele jego książek odegrało ogromną rolę w debacie publicznej dotyczącej historii Polski i patriotyzmu, liberalizmu i demokracji – powiedział prof. Smolar.

Warto pamiętać o jego działalności opozycyjnej w okresie PRL-u. Był między innymi aktywnym uczestnikiem protestów marcowych w 1968 roku – podkreślił prof. Smolar, wskazując, że prof. Król również w wolnej Polsce działał na rzecz demokracji m.in. jako wieloletni przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego.

Marcin Król urodził się w Warszawie. Był historykiem idei, od 1972 roku absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym przez wiele lat był związany z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych. Był także pracownikiem PAN. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 roku.

W latach 60. w okresie PRL-u – jak podaje Encyklopedia Solidarności – był uczestnikiem, m.in. z Jadwigą Staniszkis, Wojciechem Karpińskim i Aleksandrem Smolarem, niezależnych seminariów na Uniwersytecie Warszawskim. W marcu 1968 roku przekazał korespondentowi „Le Monde” relację z zebrania Związku Literatów Polskich dotyczącego zakazu wystawiania „Dziadów” w inscenizacji Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym.

8 marca 1968 roku był uczestnikiem słynnego wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, był też członkiem delegacji manifestantów do rektora uczelni, współautorem projektu rezolucji proponującej m.in. utworzenie Międzyuczelnianego Komitetu Koordynacyjnego, a także „Deklaracji ruchu studenckiego”. 10 kwietnia tego samego roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego, a następnie więziony przez trzy miesiące.

Zaangażowany w życie społeczne 

W 1979 roku założył i pokierował niezależnym czasopismem „Res Publica”. Pismo było blisko związane z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, Towarzystwem Kursów Naukowych, środowiskiem Znaku i KSS KOR. Poruszano w nim problematykę polityczną, kulturalną, filozoficzną i historyczną w kierunku liberalno-konserwatywnym i – jak napisał historyk dr Jan Olaszek – „postulowano konieczność odróżnienia teoretycznej refleksji o polityce od jej czynnego uprawiania i poszukiwania przez opozycję rozwiązań możliwych do zrealizowania w istniejącej sytuacji geopolitycznej”.

„Punktem odniesienia dla twórców pisma były związki Polski z Europą, którą w artykule redakcyjnym zamieszczonym w nr. 1 określono jako „naszą większą ojczyznę” – dodał dr Olaszek w notatce Encyklopedii Solidarności, w której przypomniano też, że w latach 1980-81 Marcin Król był doradcą Solidarności Regionu Mazowsze.

W 1989 roku prof. Król był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, członkiem zespołu do spraw reform politycznych oraz podzespołu do spraw środków masowego przekazu. W 1990 roku należał do prezydenckiego komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.

Prof. Król pisał także do paryskiej „Kultury”, „Aneksu”, „Zapisu”, „Tygodnika Powszechnego”. Pozostanie po nim wiele książek, m.in. „Style politycznego myślenia”, „Józef Piłsudski. Ewolucja myśli politycznej”, „Ład utajony”, „Konserwatyści a niepodległość”, „Bezradność liberałów”, „Czego nas uczy Leszek Kołakowski”, „Europa w obliczu końca”, „Klęska rozumu”, „Wielcy władcy” oraz „Byliśmy głupi”.

W ostatnich miesiącach prof. Marcin Król regularnie prowadził „Notatki” na Facebooku. Ostatnia o numerze 100 pochodzi z 25 października, w której profesor odniósł się do sporu dotyczącego aborcji w związku z protestami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Prof. Marcin Król zmarł w czwartek rano. Miał 76 lat.

Posłuchaj rozmowy z prof. Marcinem Królem w Radiu dla Ciebie:

Popołudnie RDC: czy i jak pandemia koronowirusa zmieni świat?

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone