SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Prezydent Ostrołęki z zarzutami niedopełnienia obowiązków

Ratusz w Ostrołęce/ fot. Wikipedia

Zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych postawiła prezydentowi Ostrołęki Łukaszowi Kulikowi Prokuratura Okręgowa w Łomży. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

O postawieniu zarzutów prezydentowi prokuratura poinformowała w piątek w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Łomży.

Prowadzone śledztwo

Prokuratura w toku śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez prezydenta Ostrołęki, ustaliła, że od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. miał on umożliwić dostęp do miejskiej dokumentacji nieuprawnionym osobom. Chodzi o dostęp do dokumentacji m.in. specyfikacji istotnych warunków zamówień, pozwoleń na budowę, projektów budowlanych, opinii i ekspertyz, umów z wykonawcami, które znajdują się w wydziałach: inwestycji miejskich, dróg, finansów, budżetu, podatków i opłat.

Śledztwo dotyczy też tego, że prezydent Ostrołęki miał też oświadczyć nieprawdę w dokumentacji Rady Nadzorczej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i podżegać do usunięcia dokumentacji znajdującej się w siedzibie tej spółki. Prokuratura też badała niedopełnienie obowiązków przez prezydenta poprzez – jak informuje prokuratura – „zaniechanie powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentacji”.

Zarzuty dla prezydenta

W związku z tym prokuratura postawiła prezydentowi Ostrołęki zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych związanych z czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy ul. Majewskiego w tym mieście, czym – jak pisze prokuratura – „działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. i na szkodę interesu publicznego, wyrażającego się koniecznością zapewnienia wiarygodności dokumentów w obrocie prawnym oraz zagwarantowania równych pozycji uczestnikom przetargów publicznych„.

Chodzi o to, że prezydent Ostrołęki, jako kierownik zamawiającego w tym przetargu, złożył oświadczenie, iż „nie podlega wyłączeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albowiem nie pozostawał przed upływem trzech lat od wszczęcia przedmiotowego postępowania w stosunku zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia, podczas gdy faktycznie w dniu 10 grudnia 2018 roku zawarł w imieniu Miasta Ostrołęka z ubiegającym się o udzielenie zamówienia Markiem T., umowę zlecenia na wykonanie czynności polegających na weryfikacji dokumentacji„. Dotyczy do weryfikacji dokumentacji znajdującej się w kilku wydziałach miasta.

Prokuratura ustaliła też, że prezydent Ostrołęki mimo, iż wiedział, że Marek T. jest prawomocnie skazany i nie może brać udziału w przetargu, zaniechał weryfikacji karalności i 12 września ub.r. podpisał jako prezydent umowę na budowę ul. Majewskiego w tym mieście. Wartość kontraktu wynosiła ponad 505 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana i odebrana przez miasto.

Prezydent się nie przyznał

Prokuratura informuje, że podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 tys. zł oraz zakazu wykonywania czynności służbowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz miasta Ostrołęka, a także zabezpieczenie majątkowe na poczet grzywny w kwocie 30 tys. zł.

Prezydent Ostrołęki zgodził się na podawanie swoich pełnych danych.

Czytaj też: Są zarzuty dla b. ministra transportu Sławomira N. Jest wniosek o areszt

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone