Wybory samorządowe na Mazowszu. Najważniejsze informacje o głosowaniu

  • 09.03.2024 11:26

  • Aktualizacja: 16:30 09.03.2024

Już za niespełna miesiąc odbędą się wybory samorządowe w całej Polsce. W związku z tym warto sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców i upewnić się, gdzie znajduje się nasz lokal do głosowania. W przypadku Warszawy każdy, kto stale mieszka w stolicy, ale nie jest zameldowany na pobyt stały, ma prawo do głosu w tym mieście.

W zbliżających się wyborach samorządowych swój głos można oddać tylko na terenie kraju. Co ważne, każdy, kto stale mieszka w Warszawie, ale nie jest zameldowany na pobyt stały, też ma prawo do głosu w stolicy. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek.

W dniach 25–28 marca 2024 r. wydłużone będą godziny pracy urzędu w sprawach wyborczych (8:00–18:00).

Jak zmienić miejsce głosowania?

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić swoje dane, które są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można skorzystać z usługi dostępnej na stronie. Jeżeli okaże się, że adres miejsca, pod którym mamy oddać głos jest nieaktualny, można złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla stałego zamieszkania.

Wniosek, wraz załącznikami, można złożyć przez Internet (potrzebny profil zaufany) lub osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania, a w przypadku wyborcy niezameldowanego, ze względu na miejsce stałego przebywania. 

Kto może głosować korespondencyjnie?

W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia następujące warunki:

  • jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić do dnia 25 marca 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie to powstało z myślą o osobach, które z racji wieku (najpóźniej w dniu głosowania ukończone 60 lat) lub niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu) nie mogą samodzielnie udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania możesz złożyć do 29 marca 2024 r. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania.

Transport do lokali wyborczych

Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach mogą zgłaszać potrzebę przewozu specjalistycznego od 25 marca do 4 kwietnia 2024 r. w godz. od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy: bus@specjaltrans.pl.

Transport samochodami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach będzie realizowany przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Czytaj też: Cierpliwy realizm, czyli miejskie pejzaże na obrazach Krzysztofa Klimka w Zachęcie

Źródło:

inf. prasowa

Autor:

RDC /PA

Kategorie: