SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Matura 2022. Za nami rozszerzony angielski i filozofia [ARKUSZE]

Matura 2022/zdjęcie ilustracyjne/fot. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście/Facebook

Maturzyści z całego kraju napisali już egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie jest to egzamin obowiązkowy, ale zdecydowało się go zdawać ponad 190 tysięcy osób, czyli ponad 66 procent wszystkich tegorocznych maturzystów.

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM. ZOBACZ ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Język angielski jest najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym, a także tym przedmiotem, z którego maturzyści osiągają najlepsze wyniki. Jak mówią abiturienci z liceum im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, wymagania na poziomie rozszerzonym są wyższe niż na egzaminie na poziomie podstawowym. – Na pewno będzie słowotwórstwo, rozprawka na minimum 250 słów i oficjalny list – mówią zdający.

Tegoroczni maturzyści muszą podejść do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym wypadku nie ma jednak progu zdawalności. Ten będzie obowiązywał dopiero od 2025 roku. Wtedy, żeby zdać egzamin dojrzałości, poza przedmiotami obowiązkowymi trzeba będzie uzyskać minimum 30 procent punktów także z jednego przedmiotu dodatkowego.

Tego samego dnia, o 14:00, rozpoczął się egzamin maturalny z filozofii.

Rozszerzone i obowiązkowe

Wraz z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci technikum i branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Jakie przedmioty są najpopularniejsze?

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 2,6 proc. tegorocznych absolwentów nie będzie zdawać ani jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego – to osoby, które złożyły pisma o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na mocy obowiązujących od tego roku przepisów dotyczących absolwentów techników i szkół branżowych.

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 37,9 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkól branżowych. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 29,5 proc., trzy egzaminy – 24,3 proc., cztery egzaminy – 5,1 proc., pięć egzaminów – 0,5 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Na drugim miejscu znalazła się matematyka. Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów jest geografia, na czwartym – język polski. Na kolejnych miejscach są: biologia, chemia, historia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język niemiecki, historia sztuki. Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.

Czytaj też:

Maturzyści napisali już egzamin z języka angielskiego [ARKUSZE]

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2022 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone