Zmiany w Warszawskim Rowerze Publicznym. Jak wypłacić środki z Veturilo?

  • 07.06.2023 07:06

  • Aktualizacja: 08:55 07.06.2023

Można wypłacać pieniądze z Veturilo – chodzi o środki, które użytkownicy mieli na swoim „rowerowym koncie”, ale do tej pory nie podjęli decyzji, co z tym kontem zrobią – czy zostaną w Veturilo w Warszawie, czy przejdą do innego operatora, czy zamkną konto. Jak podaje ZDM, zwrot pieniędzy można uzyskać na kilka sposobów.

W związku z wdrożeniem nowej odsłony Veturlio zarejestrowani wcześniej użytkownicy musieli podjąć decyzję dotyczącą przyszłości swojego konta. Do wyboru mieli trzy możliwości. 

Przypisanie dotychczasowego konta tylko wyłącznie do korzystania z rowerów Veturilo w Warszawie. Przeznaczenie go do korzystania ze wszystkich systemów rowerowych firmy Nextbike (w tym z systemu Veturilo). Całkowite zamknięcie konta i związana z tym konieczność jego pełnego rozliczenia — otrzymanie zwrotu wpłaconych środków lub obowiązek uregulowania ewentualnych zaległości wobec operatora.

Pierwsze dwie opcje pozwalały na dalsze korzystanie z rowerów miejskich w systemach, których operatorem jest Nextbike. Różnica polega na zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych. W jednym przypadku będzie nimi dysponować Nextbike, a w drugim m.st. Warszawa. W obu przypadkach następuje przeniesienie wszystkich środków pieniężnych na nowe konto.

Terminy końcowe

Pierwotny termin na aktywację lub zamknięcie konta wyznaczony na koniec marca został ostatecznie wydłużony dla wygody użytkowników aż do końca maja. Przez cały ten czas podmiotem odpowiedzialnym za bezpośrednie prowadzenie procesu był operator systemu, czyli firma Nextbike.

Czas na wybranie jednej z trzech dróg co do przyszłości konta minął wraz z końcem maja. Zgromadzone środki osób, które dotychczas nie podjęły żadnej decyzji są jednak całkowicie bezpieczne. Wszystkie nierozliczone środki oraz niezbędne informacje o nich zostaną przez operatora przekazane do Zarządu Dróg Miejskich, gdzie bezterminowo i w pełnej wysokości będą oczekiwać na właścicieli powiązanych z nimi starych kont Veturilo.

Oznacza to, że obecnie możliwe jest już jedynie wystąpienie o zwrot środków. Osoby zainteresowane dalszym korzystanie z Veturilo powinny niezależnie od tego założyć nowe konto w nowej edycji systemu.

Jak uzyskać zwrot środków?

Od 1 czerwca w kwestii zwrotu nierozliczonych środków ze starej edycji systemu Veturilo należy kontaktować z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Środki będą zwracane po przesłaniu do ZDM w wypełnionego w całości i poprawnymi danymi krótkiego formularza. Następnie należy go przekazać do ZDM w jeden z następujących sposobów:

  • osobiście — w kancelarii urzędu (czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30)
  • listownie — nadając przesyłkę na adres Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
  • mailowo — wysyłając skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres kancelaria@zdm.waw.pl
  • poprzez ePUAP — adres skrzynki i link pozwalający na wysłanie sprawy za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP znajduje się w zakładce „Dane adresowe”

Na rozpatrzenie sprawy urząd ma do 30 dni.

Czytaj też: Jak będzie wyglądał nowy plac Defilad? Rozpoczęła się przebudowa

Źródło:

RDC/ informacja prasowa

Autor:

RDC /JD