Tańszy odbiór śmieci w Warszawie. Radni przegłosowali czasową zmianę stawek

  • 06.06.2024 13:42

  • Aktualizacja: 15:05 06.06.2024

W czwartek na sesji Rady Warszawy, radni miejscy przegłosowali obniżkę opłat za śmieci. Warszawiacy zapłacą mniej za odbiór odpadów od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku.

Radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór śmieci. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radna Agata Diduszko-Zyglewska (Lewica) zaproponowała, aby zastanowić się nad zmianą systemu naliczania opłat za śmieci. Zaapelowała o stworzenie okrągłego stołu, by ustalić bardziej sprawiedliwy sposób naliczania - np. od ilości zużytej wody.

Radni PiS zwrócili uwagę, że problemem Warszawy jest brak spalarni śmieci, która jest wprawdzie w budowie, ale już dawno przekroczono termin jej oddania. "Taki podmiot wpływa na rynek odpadów i ceny zagospodarowania odpadów" - powiedział szef klubu radnych PiS Dariusz Figura.

Następnie odbyło się głosowanie, w którym radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwały obniżającej czasowo opłatę za śmieci.

Nowe stawki za odbiór odpadów

Od 1 października warszawiacy zapłacą niższe kwoty za odbiór odpadów. Miesięcznie za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej 91 zł (aktualnie stawka wynosi 107 zł), a za gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej 60 zł (aktualnie 85 zł.).

W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że ustalając w 2021 r. wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. dokonano ustalenia historycznych oraz prognozowanych kosztów działań związanych z gospodarowaniem odpadami.

Ustalono, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w ustalonej wysokości w latach 2022-2024 nie pokryją w całości kosztów funkcjonowania systemu. "Począwszy od II półrocza 2021 znacznie zmniejszyło się w stosunku do zakładanego wykonanie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Obniżenie kosztów wynikało z działań podjętych przez miejską spółkę, realizującą zadanie własne miasta polegające na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu m.st. Warszawy. Odpady były kierowane do zagospodarowania również do instalacji położonych poza województwem mazowieckim, w których koszty zagospodarowania były niższe w stosunku do lokalnych instalacji" - napisano w uzasadnieniu.

Zaznaczono też, że w wyniku postępowań przetargowych prowadzonych w 2022 r. na odbiór odpadów uzyskano ceny jednostkowe o 25 proc. niższe w stosunku do poprzednich (najniższe oferty).

Prognozowano też, że w związku z napływem uchodźców z Ukrainy wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów. Okazało się, że nie był to aż tak duży wzrost, jak zakładano. Spowodowało to wystąpienie nadwyżki w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu zaproponowano, przeznaczyć ją na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Warszawy w okresie 12 miesięcy licząc od 1 października 2024 r.

W porządku obrad znalazł się punkt z propozycją klubu radnych PiS, którzy zaproponowali bezterminową obniżkę opłat za śmieci w wysokości za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej 87 zł, a z gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej 69 zł. Projekt ten został jednak zdjęty.

Czytaj też: Będzie nocna prohibicja w Warszawie? J. Śpiewak złożył projekt uchwały obywatelskiej

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: