Park kulturowy Historycznego Centrum Warszawy. Konserwator zabytków zaopiniował projekt

  • 13.04.2023 08:17

  • Aktualizacja: 06:33 14.04.2023

Prace nad utworzeniem parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy wchodzą właśnie w kluczowy etap. Z początkiem kwietnia Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Warszawy tworzącej park.

- Uzyskanie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków to nie tylko narzucony ustawą obowiązek. Zgodne stanowisko środowiska konserwatorskiego w kwestii ochrony wartościowego krajobrazu kulturowego Historycznego Centrum to podstawa sukcesu przyszłego parku – powiedziała zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.

Stanowiąca akt prawa miejscowego uchwała o parku kulturowym będzie cennym narzędziem nie tylko dla samorządu, ale też dla służb konserwatorskich. Stanie się praktycznym sposobem ochrony pomnikowego, historycznego obszaru Warszawy.

Ułatwi wydawanie decyzji konserwatorskich w sprawach dotyczących m.in. lokalizacji ogródków gastronomicznych, nośników reklamowych czy obiektów małej architektury.

Uchwała w czerwcu

Następny etapem jest wyłożenie projektu do publicznego wglądu wraz z możliwością składania uwag (zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Rada m.st. Warszawy obwieszcza o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego i wyłożeniu projektu w drodze uchwały. Wyłożenie projektu uchwały tworzącej park kulturowy jest planowane na czerwiec i potrwa (zgodnie z ww. ustawą) minimum 21 dni.

- Mam nadzieję, że uchwalenie parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy nastąpi 6 lipca, czyli na ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta - dodaje zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.

Park kulturowy Historyczne Centrum Warszawy ma objąć Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski, rejon od ogrodów Krasińskich do Saskiego oraz parki położone poniżej Skarpy z Łazienkami włącznie.

Czytaj też: Nie blokuj terminu. Pacjenci nie skorzystali z niemal 300 tys. umówionych wizyt w stołecznych placówkach

 

 

Źródło:

UM Warszawa

Autor:

RDC /PL