Mazowiecki konserwator zabytków nie jest już zatrudniony w spółce Pałac Saski

  • 17.02.2024 11:41

  • Aktualizacja: 11:23 17.02.2024

Spółka Pałac Saski odwołała prof. Jakuba Lewickiego ze składu Zespołu Doradczego ds. Konserwatorskich. Decyzja jest związana jest z możliwością występowania konfliktu interesów, związanego z pełnieniem przez prof. Jakuba Lewickiego funkcji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Spółka Pałac Saski poinformowała, że w związku z ustaleniami dokonanymi w trakcie prowadzonego w spółce audytu, podjęto decyzję o natychmiastowym odwołaniu prof. Jakuba Lewickiego ze składu Zespołu Doradczego ds. Konserwatorskich. Spółka dodała, że decyzja ta związana jest z możliwością występowania konfliktu interesów, związanego z pełnieniem przez prof. Jakuba Lewickiego funkcji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W sprawie zatrudnienia mazowieckiego konserwatora zabytków prof. Jakuba Lewickiego w spółce Pałac Saski jako doradcy wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zalecił kontrolę doraźną.

Konserwator wyjaśnił, że fakt jego zatrudnienia w spółce nie powoduje żadnego konfliktu, gdyż zagadnienia konserwatorskie dotyczące dalszego procesu odbudowy objęte doradztwem nie leżą obecnie w jego kompetencjach.

Z kolei poseł Michał Szczerba (PO) uważa, że w tej sytuacji występuje "rażący konflikt interesów". „Nie można wykonywać czynności kontrolnych wobec zabytku, za który odpowiada spółka, i w tym samym czasie brać od niej pieniądze. To rażący konflikt interesów, do którego doprowadził minister Gliński i poprzednie władze spółki z rekomendacji PiS. Ta patologia musi zostać przerwana” - napisał na platformie X poseł Szczerba.

Prof. Lewicki był zatrudniony w spółce Pałac Saski na podstawie umowy zlecenie od 17 kwietnia 2023 roku. Na podstawie tej umowy jego wynagrodzenie wynosiło 6 tys. zł. brutto.

Czytaj też: Składowisko beczek w Wołominie zniknie? Marszałek województwa cofnął decyzję starosty

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /AP

Kategorie: