"Cyraneczka" opróżni zbiorniki z fekaliami. Koniec z zanieczyszczaniem Kanału Wawerskiego

  • 09.01.2023 10:59

  • Aktualizacja: 10:33 09.01.2023

W Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji w oczyszczalni ścieków "Cyraneczka", która zanieczyściła wcześniej Kanał Wawerski.
Wały oddzielające rzeczkę od zbiorników, w których spółka od miesiąca gromadzi podczyszczone ścieki okazały się dziurawe.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska już w grudniu sugerował, że te zbiorniki grożą przepełnieniem i wylaniem - przypomina Piotr Grzegorczyk radny dzielnicy Wawer.
 
- Ja tam byłem dzisiaj, byłem wczoraj i stwierdziliśmy, że ta woda wciąż jest brudna, zanieczyszczona i mętna. W piśmie z WIOŚ jest sugestia, że wciąż są podsączane, że ze zbiorników wypływa coś od spodu i łączy się z wodami kanału. Więc niejako jest to sugestia, że jest to efekt wcześniejszego napełnienia tych zbiorników - wyjaśnia radny.

- WIOŚ przedstawił wyniki badań wskazujących na zanieczyszczenie wód kanału i przekroczenia parametrów w zbiornikach retencyjnych - informuje Anna Truszczyńska z Wód Polskich w Warszawie.

- Ścieki nieoczyszczone nie powinny być wprowadzane do zbiorników, których zły stan techniczny spowodował przesiąkanie ścieków do gruntu, a w konsekwencji rozmywanie skarp kanału. Spółka nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków nieoczyszczonych do gruntu - zaznacza.

- Przeprowadziliśmy kontrole - dodaje Truszczyńska.

- A następnie w dniu 3 stycznia bieżącego roku zostały podjęte działania polegające na interwencyjnym wzmocnieniu skarp kanału w postaci opaski z kiszek faszynowych mocowanych w dnie za pomocą drewnianych kołków - mówi Truszczyńska.

Oczyszczalnia została zobowiązania do opróżnienia zbiorników retencyjnych.

Dzielnica Wawer zleciła z kolei badanie stanu wody w kanale.

Stan zbiorników przy oczyszczalni „Cyraneczka” skontroluje też nadzór budowlany.

Czytaj też: W Warszawie powstanie nowoczesne osiedle z tanimi mieszkaniami

Źródło:

RDC

Autor:

Adrian Pieczka/kb

Kategorie: