Wybory do PE. Ostatnie dni na zgłaszanie się do pracy w komisji wyborczej

  • 08.05.2024 09:08

  • Aktualizacja: 08:56 08.05.2024

Pozostały dwa dni na zgłaszanie się do pracy w obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Diety dla członków komisji wynoszą od 500 do 700 zł.

W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się obwodową komisję wyborczą. Do zadań komisji należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Ile zarabia się w komisji wyborczej?

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Przewodniczący komisji zarobią 700 zł, zastępcy przewodniczących 600 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 500 zł.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kto nie może być w komisji wyborczej?

W komisji nie może zasiadać: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania i obserwator społeczny.

Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona.

Jak zgłosić się do komisji wyborczej?

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się w tej sprawie z komitetem wyborczym. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego kandydatura może zostać wykorzystana.

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 10 maja. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do 20 maja.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w jej skład.

Kiedy wybory do Europarlamentu?

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6–9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też: Władze Warszawy złożyły uroczyste ślubowanie. Jakie plany mają nowi radni?

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: