Ostatnia szansa, żeby skorzystać z Programu Dobrowolnych Nabyć. „Później już tylko wykup”

  • 11.06.2024 20:36

  • Aktualizacja: 22:00 11.06.2024

Spółka CPK wznawia Program Dobrowolnych Nabyć. To ostatni dzwonek dla właścicieli nieruchomości na sprzedaż swoich gruntów po preferencyjnej cenie. Po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji lokalizacyjnej dla Centralnego Portu Komunikacyjnego zmieni się tryb pozyskiwania gruntów.

Właściciele nieruchomości mają ostatnią szansę na skorzystanie w Programu Dobrowolnych Nabyć, który umożliwia im sprzedaż gruntów po preferencyjnej cenie.

Spółka CPK wznawia program, ze względu na wszczęcie procedury wydawania decyzji lokalizacyjnej dla portu. Postępowanie prowadzi wojewoda. Gdy dokument będzie gotowy, zmieni się już tryb pozyskiwania gruntów. Wtedy pozostanie tylko procedura „wywłaszczeń za odszkodowaniem”.

Po wydaniu decyzji lokalizacyjnej wchodzimy w zupełnie inny rygor pod kątem możliwości nabywania działek przez spółkę, dlatego że wchodzimy w rygor administracyjny, czyli możliwość wykupu zgodnie z ustawą, a nie możliwość nabycia w drodze dobrowolnych nabyć — wyjaśnia wojewoda Mariusz Frankowski.

Na czym polega Program Dobrowolnych Nabyć?

W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z oferty finansowej na poziomie 120 proc. wartości rynkowej gruntu i 140 proc. wartości budynków (lub według wartości odtworzeniowej bez stopnia zużycia). Ponadto Spółka pokrywa koszty przeprowadzki gospodarstwa domowego oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Właściciele mogą też korzystać z oferty ponad 600 ha nieruchomości zamiennych oraz budynków mieszkalnych. 

Łącznie do programu zgłosiło się dotychczas prawie 1.400 właścicieli posiadających ponad 3655 ha. W ramach tego Programu Spółka CPK zakupiła już 1460 działek o łącznej powierzchni ponad 1.300 ha. Dotychczas podpisane protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych, dotyczą kolejnych prawie 250 ha.

Z pytaniami dotyczącymi CPK oraz Programu Dobrowolnych Nabyć można dzwonić w dni powszednie w godz. 9:00 – 17:00 na infolinię +48 539 188 404. 

Czytaj też: A. Struzik w RDC: mamy pieniądze na likwidację składowiska w Nowym Miszewie

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /DJ