Zasili ją woda z uzdatnionych ścieków. Orlen uruchomił nową elektrownię w Płocku

  • 12.01.2024 21:58

  • Aktualizacja: 21:52 12.01.2024

Orlen uruchomił w Płocku elektrownię zasilaną wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków głównego zakładu produkcyjnego koncernu. Nowa elektrownia będzie w stanie wyprodukować rocznie energię dla ok. 400 gospodarstw domowych – podał w piątek koncern.

Przepływowa hydroelektrownia o mocy 160 kW, która rocznie może wyprodukować ok. 800 MWh energii elektrycznej, powstała na terenie Zakładu Wodno-Ściekowego Orlenu w Płocku – jednostka ta wykorzystuje m.in. rurociąg ułożony na skarpie wiślanej, na końcu którego zamontowano hydrozespół składający się z turbiny i generatora.

Informując w piątek o uruchomieniu elektrowni zasilanej wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków ze swego głównego zakładu produkcyjnego w Płocku, Orlen wyliczył, że w ciągu roku nowa jednostka będzie w stanie wyprodukować energię, która może zaspokoić potrzeby ok. 400 gospodarstw domowych.

„Budowa hydroelektrowni kosztowała około 3 mln zł” – dodał koncern. Zaznaczył jednocześnie, że produkowana w niej energia będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej, co pozwoli Orlenowi uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 0,5 mln zł rocznie.

Energia ze ścieków

Jak podkreślił koncern, inwestycja wpisuje się w jego działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju nowych zeroemisyjnych źródeł produkcji energii.

Do tej pory energia z oczyszczonych ścieków, odprowadzanych z zakładu produkcyjnego w Płocku, po prostu się marnowała. Teraz, dzięki uruchomieniu hydroelektrowni, możemy użyć tej energii do produkcji zielonej elektryczności – powiedział członek zarządu Orlenu ds. operacyjnych Józef Węgrecki, cytowany w komunikacie. Zwrócił przy tym uwagę, że lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów jest ważnym elementem transformacji energetycznej koncernu, umożliwiającym zrównoważony rozwój, zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii Grupy Orlen.

Orlen przypomniał, że woda używana w zakładzie produkcyjnym w Płocku jest czerpana z Wisły. Po wykorzystaniu jest najpierw oczyszczana i uzdatniana, aby jej parametry były zgodne z normami środowiskowymi. Oczyszczone ścieki w pierwszej kolejności wykorzystuje się w zakładzie m.in. do produkcji wody przeciwpożarowej i gospodarczej, w ten sposób częściowo zamykając obieg wody; dopiero ich nadmiar odprowadzany jest do rzeki.

Koncern podał, że jego główny zakład produkcyjny w Płocku wykorzystuje około 27 mln metrów sześc. wody rocznie, co stanowi ok. 0,2 proc. zużycia wody ogółem w całej polskiej gospodarce. Dzięki zrealizowanym modernizacjom zakład ten dwukrotnie zwiększył efektywność wykorzystania wody w procesach produkcyjnych, ograniczając ilość odprowadzanych, oczyszczonych ścieków z około 40 mln metrów sześc. do 14 mln metrów sześc. „To wszystko przy wzroście przerobu ropy z około 8 mln do ponad 16 mln ton rocznie” – podkreślono w informacji.

Orlen i gospodarka wodna

Orlen wspomniał także, że przeprowadził szereg inwestycji w obszarze gospodarki wodnej, które zwiększają bezpieczeństwo i efektywność procesów produkcyjnych, instalując m.in. nowe filtry wody gospodarczej i przeciwpożarowej, nowy kolektor i reaktor wielokomorowy do wody zdekarbonizowanej potrzebnej w procesach produkcyjnych. Koncern zaznaczył, iż obecnie wdraża zintegrowany system zarządzania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, który umożliwi jeszcze efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Jak zauważył Orlen, nowa hydroelektrownia w Płocku to kolejna inwestycja wpisująca się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Orlen, która wyznacza cele koncernu na lata 2024-2030. Według niej, do 2026 r. Grupa Orlen stworzy m.in. kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności i jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej.

Blue Birdge w Płocku

Jedną z kluczowych inwestycji w tym obszarze – jak podkreślił koncern – jest projekt „Blue Bridge”, który zakłada odbiór ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i doczyszczenie ich do jakości wody procesowej, która następnie będzie wykorzystana w głównym zakładzie produkcyjnym Orlenu. „Dzięki temu koncern ograniczy o około 25 proc. pobór wody wiślanej wykorzystywanej w procesach produkcyjnych w zakładzie w Płocku” – zapowiedział Orlen.

Znajdujący się w Płocku główny zakład produkcyjny Orlenu to największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych tego typu w Europie.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł, przy czym ok. 40 proc. tych nakładów ma być przeznaczone na "zielone inwestycje", jak np. energetyka wiatrowa na morzu i lądzie, a także fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz „zielony wodór”.

Czytaj też: Dwa oddziały szpitala wojewódzkiego działają w swoich docelowych miejscach

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA