Hotel Warszawski stał się zabytkiem. To tu Piłsudski odznaczał obrońców Płocka

  • 27.10.2023 19:24

  • Aktualizacja: 19:16 27.10.2023

Kompleks czterech budynków dawnego Hotelu Warszawskiego w Płocku został wpisany do rejestru zabytków. Obiekty zachowały autentyczną formę historyczną z czasu budowy w 1901 roku. Z hotelem jest też związana postać marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest honorowym obywatelem miasta.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynki dawnego Hotelu Warszawskiego w Płocku. Postępowanie w tej sprawie wszczęto na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.

Kompleks powstał w 1901 roku, ale jest częścią starszej, klasycystycznej części miasta.

 Jest obecnie częścią dzielnicy Kolegialnej, która uchodziła za dzielnicę urzędniczą. Na wartość artystyczną dawnego hotelu wpisują się skomplikowana bryła czterech historycznych budynków, sposób kształtowania elewacji i poszczególne detale architektoniczne – mówi rzecznik mazowieckiego konserwatora zabytków Andrzej Mizera.

Obiekty stanowią relikt zabudowy Płocka z fazy neorenesansowej oraz prezentują zanikające techniki budowlane i konstrukcje z początku XX wieku. Mają wyjątkowe wartości historyczne i naukowe. 

Ciekawy jest też sposób kształtowania elewacji w stylu neorenesansowym z rytmem gzymsów, okien, ryzalitów, dekoracji architektonicznych, np. opasek okiennych i gzymsów. Wewnątrz budynku głównego zachowały się wyjątkowej klasy stiukowe dekoracje stropów i ścian.

Hotel związany jest z osobą marszałka Józefa Piłsudskiego. 10 kwietnia 1921 roku przybył do Płocka, by dokonać dekoracji orderami Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych obrońców miasta, w tym harcerzy, za obronę miasta przed wojskami bolszewickimi w 1920 roku.

W ratuszu miejskim nadano Naczelnemu Wodzowi honorowe obywatelstwo miasta Płocka. To ważne historyczne wydarzenie zakończył raut wydany przez Komitet Obywatelski w sali Hotelu Warszawskiego najbardziej eleganckiego lokalu w mieście.

Czytaj też: Trzy historyczne budynki nie są już zabytkami. „Trzeba pilnie zmienić przepisy”

Źródło:

RDC

Autor:

Katarzyna Piórkowska/PA