SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
RDC
rdc player

Warszawa. WSA oddalił skargi prokuratury ws. strefy parkowania

fot. ZDM

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w piątek skargi prokuratury na decyzje o rozszerzeniu stołecznej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz podniesieniu kar za brak uiszczenia w niej opłaty. Zarzuty prokuratury dotyczyły m.in. „rażącego” podniesienia opłat.

Skargi rozpoznano na posiedzeniu niejawnym, w związku z czym nieznane jest uzasadnienie orzeczenia. O rozstrzygnięciu poinformowało biuro prasowe sądu.

W sprawie chodzi o dwie uchwały Rady Warszawy – jedną dotyczącą rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Woli i Pradze-Północ, drugą – zakładającą pięciokrotną podwyżkę kar za parkowanie bez uiszczenia opłaty. Na mocy nowych przepisów wysokość kary podwyższono z 50 zł do 250 zł. W przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni opłata wyniesie 170 zł.

„Rażący” wzrost kar

Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, uchwała rozszerzająca SPPN o dodatkowe ulice na Woli i na Pradze-Północ nie miała wymaganej prawem opinii, która zweryfikowałaby, czy warunki panujące na wskazanych ulicach pozwalają na ich włączenie do SPPN „z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego ruchu pojazdów na drodze i komfortu użytkowników strefy”.

Głównym zarzutem w stosunku do drugiej uchwały był „rażący” wzrost kar za brak opłaty za parkowanie. „Nowa opłata nie powinna tak jaskrawo odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiany tego rodzaju powinny być dokonywane stopniowo, tak aby możliwym była ocena ich wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy” – argumentowała prokuratura. Jak wskazano, osoby obecnie korzystające z SPPN nie mogą ponosić konsekwencji „kilkunastoletnich zaniechań” w tej materii.

Organ skarżący uznał też, że zrównanie opłaty za brak biletu parkingowego z opłatą za brak biletu w komunikacji miejskiej jest błędem. „Trudno uznać opłaty za korzystanie z komunikacji publicznej za takie, które można odnieść w prosty sposób do opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania. Ponadto opłata dodatkowa za jednorazową jazdę bez biletu stanowi 38-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2. Gdyby dokonać obliczenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów w sposób analogiczny do opłaty należnej za jazdę bez biletu, powinna ona wynieść 114 złotych, a nie, jak uchwalono, 250 złotych” – podawała PK.

Wina braku nowelizacji ustawy?

W listopadzie ubiegłego roku rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka podkreśliła, że zaniechania, o których mówi prokuratura, wynikały z braku nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. – O co samorządy, w tym samorząd warszawski, postulowały co najmniej od 10 lat – wskazała. Jak podkreślała, to właśnie w oparciu o te przepisy – zawierające zakres dopuszczalnych opłat – ustalane są opłaty takie jak ta za parkowanie w SPPN. Nowelizacja przepisów weszła w życie dwa lata temu.

Komentując skargi, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenił, że prokuratura „nie ma kompletnie się czym zajmować”. – Co ma prokuratura do rozszerzenia strefy płatnego parkowania? Ja będę rozszerzał tę strefę coraz szerzej i będę podnosił opłaty za parkowanie dlatego, że tak robi każde nowoczesne miasto w Europie i w Polsce – stwierdził w październiku prezydent Warszawy.

Prokuratura wnosiła o stwierdzenie nieważności uchwały dotyczącej poszerzenia SPPN w całości, natomiast w przypadku uchwały dotyczącej wyższych kar – o stwierdzenie nieważności zaskarżonego przepisu.

Czytaj też:

Podwyżka cen za parkowanie. Kierowcy oczekują komfortu

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone