Pielęgniarki z całej Polski protestowały dziś pod Sejmem

  • 23.05.2023 10:29

  • Aktualizacja: 06:36 24.05.2023

O godzinie 11:00 pod budynkiem Sejmu w Warszawie odbył się protest pielęgniarek z całej Polski pod hasłem „Stop dyskryminacji! Stop degradacji”. Domagają się one uznania posiadanych tytułów i kwalifikacji oraz zmiany płac.

Pielęgniarki z całej Polski protestowały dzisiaj w Warszawie. Manifestację zaplanowano na godz. 11:00.

Hasło protestu brzmi: „Stop dyskryminacji! Stop degradacji”. Pielęgniarki chcą zmian w tabeli płac oraz uznania posiadanych kwalifikacji. 

— Chodzi o pielęgniarki, które mają tytuł magistra lub specjalizację, lub tytuł licencjata albo są po liceum medycznym. Otrzymują wynagrodzenie poniżej oczekiwanego. Stop degradacji – chodzi o to, że pracodawcy nie uznają niektórych specjalizacji lub tytułów magistra i obniżają wynagrodzenie, przeszeregowując pielęgniarki do niższych grup — tłumaczy Dorota Romek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarki wyjaśniają, że wraz z nowelizacją przepisów o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia część dyrektorów szpitali przestała uznawać kwalifikacje personelu, aby nie płacić wyższych pensji.

Domagają się także wprowadzenia nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, która faktycznie wiązałaby wynagrodzenia z posiadanym wykształceniem.

Domagamy się podniesienia wynagrodzeń dla grupy piątej i szóstej w oparciu o wskaźniki. Domagamy się uznawania kwalifikacji, czyli żeby kwalifikacje dla medyków były wynagradzane. Domagamy się, aby pracodawcy mieli finansowanie realizacji ustawy — podkreśla Romek.

Protestujące skarżą się, że obecnie pracodawcy dowolnie przypisują pielęgniarki i położne do grup zawodowych, niejednokrotnie zmieniając im wymagane dotąd kwalifikacje, aby płacić mniej.

Czytaj też: Specjalni koordynatorzy dla pacjentów są już w ośrodkach onkologicznych

Źródło:

RDC

Autor:

Cyryl Skiba/JD