Niebezpieczne odpady znikają z działki przy szkole w Radomiu. Likwidacja składowiska do połowy czerwca

  • 23.04.2024 08:20

  • Aktualizacja: 12:16 23.04.2024

Do połowy czerwca z działki przy ulicy Ofiar Firleja w Radomiu usunięte zostaną wszystkie toksyczne odpady. Firma, która wygrała przetarg, rozpoczęła wywożenie pozostałości po farbach, lakierach i azbest. Teren i magazyn mają prywatnego właściciela, ale obowiązek utylizacji niebezpiecznych substancji spoczywa na samorządzie.

Rozpoczęło się usuwanie odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na ul. Ofiar Firleja w Radomiu. Mają być w całości usunięte do 18 czerwca tego roku.

- Sytuacja jest pod kontrolą, mieszkańcom nic nie zagraża - zapewnia wiceprezydent Radomia Łukasz Molenda. - Sprawa jest w toku, tutaj proszę się nie bać, na pewno temat zostanie załatwiony. 10,5 mln zł - tyle po rozeznaniu cenowym zabezpieczono w budżecie gminy. Środki te pochodzą także z kredytów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nie powinno być najmniejszego problemu z finansowaniem tego przedsięwzięcia - wyjaśnia.
   
Proces usuwania chemikaliów nadzorują urzędnicy i strażnicy miejscy.

Zarzuty dla dwóch mężczyzn

Zarzuty w związku ze składowiskiem niebezpiecznych odpadów w centrum Radomia, niedaleko jednej ze szkół usłyszeli już dwaj mężczyźni w wieku 25 i 38 lat.

 Dotyczą one składowania odpadów w sposób, który zagraża życiu i zdrowiu człowieka bądź środowisku naturalnemu. To czyn zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat pięciu – podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Mafia śmieciowa?

Jak dodał rzecznik, wszystko wskazuje na to, że składowisko w Radomiu jest elementem mafii śmieciowej, która działa w całym kraju.

 Fakt przejęcia postępowania z Radomia podyktowany był zachodzącą łącznością podmiotową ze śledztwem, które prowadziliśmy już wcześniej. Wszystko bowiem wskazuje na to, że to właśnie składowisko jest elementem szeroko zakrojonej działalności przestępczej – mówił.

 Śledztwo ma bardzo szeroki zakres. Akta już w tej chwili składają się z kilkuset tomów. Dotyczą co najmniej ośmiu składowisk, które zlokalizowane były w różnych częściach kraju, w tym składowiska w Radomiu – dodał Kopania.

Niebezpieczne odpady

Na nielegalnym składowisku przy ul. Ofiar Firleja znajduje się kilkaset beczek z niebezpiecznymi substancjami. To pozostałości po farbach, lakierach  rozpuszczalniki czy opakowania z metali rakotwórczych, w tym azbest.

– Z opinii opracowanej przez biegłych służby ochrony środowiska wynika, że były tam składowane odpady niebezpieczne w sposób, który stanowił zagrożenie dla człowieka i przyrody, a także zwierząt – mówi rzecznik prokuratury.

Substancje te są łatwopalne i silnie alergiczne. Składowisko znajduje się na prywatnej działce. Właścicielka wydzierżawiła posesję i nie wiedziała, że trafiły tam niebezpieczne odpady.

Czytaj też: Przegląd wiaduktu kolejowego i utrudnienia dla kierowców w Radomiu

Źródło:

RDC

Autor:

Anna Orzeł/PL