Stopy procentowe obniżone. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

  • 06.09.2023 15:23

  • Aktualizacja: 17:21 06.09.2023

W środę, 6 września Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną z 6,75 proc. do 6 proc. Napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu NBP — poinformował bank centralny.

Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, obniżono stopy procentowe NBP o -0,75 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 7 września 2023 r.

Poprzednio RPP dokonała zmiany stóp procentowych we wrześniu 2022 r., kiedy główna stopa procentowa banku centralnego została podniesiona do 6,75 proc

Osłabiona gospodarka?

W komunikacie po posiedzeniu RPP wskazano, że koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona.

„Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach. W strefie euro roczna dynamika PKB w II kw. 2023 r. ponownie spowolniła, przy czym w Niemczech była ujemna. Dane napływające w III kw. wskazują na dalsze pogorszenie koniunktury w strefie euro. Towarzyszy temu dalszy spadek inflacji w wielu gospodarkach, przy czym w większości krajów roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. Niższe ceny surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ograniczają presję cenową, co jest widoczne w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Jednocześnie inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo się obniża” — podano.

Dodano, że w warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce nastąpiło obniżenie dynamiki aktywności.

Co z dynamiką aktywności?

Według szybkiego szacunku GUS, roczny wskaźnik inflacji CPI w sierpniu 2023 r. ponownie wyraźnie się obniżył i wyniósł 10,1 proc. (wobec 10,8 proc. w lipcu br.).

„Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się głównie spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych. Uwzględniając dane GUS, można szacować, że w sierpniu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa. W lipcu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej” — wskazał bank centralny.

Zaznaczył, że „z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach”. „Wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej. W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP” — przekazano w komunikacie.

Dostosowanie stóp procentowych

Podkreślono, że biorąc pod uwagę te uwarunkowania — a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę — Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Jak poinformowano, Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

„Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej” — podano w komunikacie.

Czytaj też: Program „Lokalna półka”, czyli produkty od lokalnych dostawców w marketach

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /JD

Kategorie: