Sejm wybrał nowego Rzecznika Praw Dziecka. Została nim Monika Horna-Cieślak

  • 28.11.2023 13:38

  • Aktualizacja: 08:06 29.11.2023

Monika Horna-Cieślak została wybrana przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Za głosowało 246 posłów, przeciw było 195, a trzech wstrzymało się od głosu. Monika Horna-Cieślak jest prawniczką i działaczką społeczną. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej.

Sejm powołał Monikę Hornę-Cieślak na Rzeczniczkę Praw Dziecka. Jej kandydaturę poparło 246 posłów, 195 było przeciw, wstrzymało się trzech. Horna-Cieślak była jedyną kandydatką na urząd RPD. Została zgłoszona przez KO, Lewicę, PSL-TD i Polskę 2050 - TD.

Horna-Cieślak jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne.

Tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyła indywidualne konsultacje i wsparcie dla klientów Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką programu HELP Rady Europy.

Horna-Cieślak jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, oraz ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego, które współtworzyła z młodzieżą.

Zapowiedzi podczas komisji sejmowych

Podczas posiedzenia komisji sejmowych, Monika Horna-Cieślak mówiła, że Rzecznika Praw Dziecka powinien być urzędem dla dzieci i młodzieży, a nie „urzędem partii politycznych czy światopoglądu jednego człowieka”.

Monika Horna-Cieślak zapowiedziała wcześniej, że jeżeli zostanie wybrana na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, pierwszą decyzją po objęciu urzędu będzie mianowanie młodej osoby na zastępcę RPD. Zapowiedziała też powołanie rady osób młodych przy Rzeczniku Praw Dziecka. Podkreśliła też, że urząd RPD nie może nikogo segregować, dyskryminować i poniżać, oraz że każde dziecko jest ważne.

Monika Horna-Cieślak dodała, że jako osoba wywodząca się ze środowiska organizacji pozarządowych, zamierza korzystać z ich opinii. Zapowiedziała też kampanię na rzecz edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Jej zdaniem należy podjąć także działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Odnosząc się do kwestii edukacji seksualnej powiedziała, że „jest ona potrzebna i powinna być ukształtowana z udziałem rodziców”.

Wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego.

Czytaj też: Prezydent: dopełniamy konstytucyjnego zwyczaju, powołując rząd przedstawiony przez ugrupowanie, które wygrało wybory

Źródło:

PAP/IAR

Autor:

RDC

Kategorie: