Wojsko na ulicach i alerty RCB. Ruszają ćwiczenia taktyczne „Żubr 2023”

  • 26.10.2023 08:24

  • Aktualizacja: 12:22 26.10.2023

Będą alerty, przejazdy kolumn wojskowych i dużo żołnierzy na ulicach, drogach i w lasach – od dziś do niedzieli na terenie między innymi województwa mazowieckiego będą odbywały się ćwiczenia taktyczne wojsk pod kryptonimem „Żubr 2023”.

Od dziś do niedzieli na terenie czterech województw – lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego trwać będą ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem „Żubr 2023”.

 Celem tego ćwiczenia będzie zacieśnianie współpracy Wojska Polskiego z administracją rządową oraz doskonalenie prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały WZZ Podlasia. Ćwiczenie realizowane będzie również poza poligonem, w tak zwanym terenie przygodnym, a jego najważniejszym zadanie będzie sprawdzenie zdolności do realizacji zadań bojowych – mówi oficer prasowa Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie” podporucznik Judyta Jasińska.

Na Mazowszu ćwiczenia odbędą się w powiecie łosickim.

– To wszystko wiąże się ze wzmożonym ruchem pododdziałów żołnierzy i sprzętu wojskowego po drogach, terenach zurbanizowanych i leśnych. Oddział współpracy cywilno-wojskowej WZZ Podlasie nawiązał już kooperację z właściwymi terenowo organami administracji samorządowej, w tym centrami zarządzania kryzysowego na szczeblu województw, powiatów i gmin – podaje Jasińska.

Żołnierze nawiązali również współpracę i podpisali stosowne dokumenty z nadleśnictwami oraz instytucjami w celu umożliwienia pobytu i przemieszczania się wojsk. Wojsko Polskie wspierać będzie policja i straż pożarna.

Będzie to doskonała okazja do ćwiczenia procedur związanych z reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Będą do państwa rozsyłane alerty RCB. To dla nas wszystkich możliwość sprawdzenia systemu. Prosimy o współpracę i zaufanie w kwestiach bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że to tylko ćwiczenia – podkreśla podporucznik.

Niemniej, w związku z ćwiczeniami WZZ Podlasie apeluje o zachowanie bezpiecznych odstępów od kolumn wojskowych oraz niezajeżdżanie drogi pojazdom.

Czytaj też: „Dobry dowódca wyprowadzi i wzniesie najsłabszy zespół”. Specjalne szkolenie żołnierzy z 5 MBOT

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /PA