SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Będzie maksymalna opłata za śmieci. J. Ozdoba w RDC: zmiany od stycznia

fot. RDC

Zakładamy, że zmiany w ustawie śmieciowej wejdą w życie w styczniu 2022 roku – powiedział w audycji „Polityka w południe” w Radiu dla Ciebie Jacek Ozdoba. Wczoraj rząd przyjął projekt noweli. – Kluczowe będzie wprowadzenie maksymalnej kwoty za wywóz śmieci, obliczanej na podstawie zużycia wody – mówił wiceminister klimatu i środowiska.

To ma uchronić przed gigantycznymi kosztami jeżeli chodzi o awarie systemów lub wielodzietne rodziny. Tu 150 złotych to będzie ta górna granica. Odpowiadamy na apel samorządów i mieszkańców, żeby wprowadzić tego typu regulacje – mówił w Jacek Ozdoba w Radiu dla Ciebie.

We wtorek rząd przyjął nowelizację ustawy. – To doprecyzowanie przepisów – tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska. – Pamiętajmy, że ustawodawca przewidział cztery metody (naliczania opłat za śmieci – red.): od mieszkańca, od metra kwadratowego, od typu gospodarstwa i od (zużycia – red.) wody. Każda z tych metod zakłada górną granicę, jaką uchwala rada gminy, bo to są widełki proponowane przez ustawodawcę, ale w przypadku metody od wody nie mamy kwot łącznej, a to rachunek jest najważniejszy, a nie metr sześcienny – zaznaczył Ozdoba.

Zmiany mogą wejść w życia w styczniu przyszłego roku. – Lipiec, sierpień to okres, w którym powinien zakończyć się proces legislacyjny (…) Zakładamy, że projekt w całości będzie funkcjonował od pierwszego stycznia 2022 roku. Samorząd będzie miał kilka miesięcy na dostosowanie się do systemu – wskazał Ozdoba.

Od kwietnia tego roku w Warszawie obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Rada Miasta zdecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody. Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów płacą za śmieci licząc 12,73 zł za metr sześcienny. Natomiast, jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej, opłata naliczana jest według wzoru: liczba mieszkańców razy 4 m sześcienne wody razy 12,73zł. To w przypadku domu zamieszkałego przez pięcioosobową rodzinę da ok. 250 zł miesięcznie.

Nowelizacja ustawy

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjęła projekt noweli tzw. ustawy śmieciowej, która ma pomóc samorządom obniżyć koszty gospodarki odpadami oraz poprawić sytuację na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z projektem, maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody, ma mieć wysokość 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna stawka wynosi – 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za worek. Po zmianie przepisów ta stawka wyniesie 1,3 proc. (ok. 25 zł) przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za pojemnik lub worek, o pojemności 120 litrów. Według wyliczeń MKiŚ dla pojemnika o pojemności 1,1 tys. l będzie to maks. ok. 229 zł.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu podano, że po wejściu noweli w życie właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika. Nowe przepisy przewidują ponadto, że Minister klimatu i środowiska będzie mógł udzielić – w drodze decyzji – odstępstwa dla poszczególnych gmin, jeśli chodzi o sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wcześniej ministerstwo tłumaczyło, że pozwoli to w wyjątkowych sytuacjach na zmniejszenie liczby frakcji zbieranych odpadów przez gminy.

Nowelizacja przepisów pozwoli też na indywidualne rozliczanie mieszkańców z budynków wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków z selektywnej zbiórki, co ma ograniczyć zasadę odpowiedzialności zbiorowej.

Kary dla samorządów

Strona rządowa wskazała również, że projekt wprowadza kary pieniężne za gospodarowanie odpadami dla podmiotów, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru. Przyjęty przez rząd projekt noweli umożliwi też gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. „Gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat czy konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat)” – wyjaśniono.

Projektowana nowela wprowadzi też rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne. Chodzi tu o dłuższe magazynowanie odpadów, skrócenie czasu na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku, czy zniesienie konieczności posiadania monitoringu na składowisku, na którym znajdują się odpady niepalne.

„Gminy powinny zapewnić w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. W efekcie, mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych odpadów” – podsumowano w komunikacie.

Posłuchaj:

Polityka w południe: Jacek Ozdoba

Czytaj też:

Warszawa. Nowe stawki za śmieci krzywdzące dla niepełnosprawnych?

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone