Ursynów, Ursus i Ochota. Są plany na zagospodarowanie terenów w dzielnicach

  • 26.05.2023 11:16

  • Aktualizacja: 11:49 26.05.2023

Są plany zagospodarowania terenów na Ursynowie, Ursusie i Ochocie w Warszawie. Określają one m.in. gdzie mogą powstać nowe inwestycje przy al. KEN, co z Zakładami Mechanicznymi „Ursus” i parkiem „Forty Korotyńskiego”.

Radni Warszawy uchwalili duży plan dla Ursynowa oraz dwa małe na Ursusie i Ochocie. To właśnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają przeznaczenie terenów na terenie danej gminy, a więc co i w jaki sposób może zostać wybudowane na poszczególnych działkach.

Zieleń, placówki oświaty, zdrowia i kultury pełnią ważną funkcję dla mieszkańców. Powinny znajdować się blisko domów, na odległość spaceru. Dlatego tak ważne są szczegółowe zapisy w planach miejscowych. One zabezpieczają żywotne interesy warszawianek i warszawiaków – mówi zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska,

W nowych planach stołeczne Biuro Architektury i Planowani Przestrzennego wskazuje także, gdzie można budować parkingi wielopoziomowe dla mieszkańców Ursynowa. A także podpowiada, jak wprowadzić nowe życie w budynki pofabryczne w Ursusie – z poszanowaniem wartości kulturowych.

Ursynów. Północna strona ul. Filipiny Płaskowickiej

Plan obejmuje ok. 67 ha we wschodniej i centralnej części Ursynowa. To północna strona ulicy Filipiny Płaskowickiej – głównie z osiedlami mieszkaniowymi z wielkiej płyty z lat 70. i 80. XX wieku. Budynki mają zróżnicowaną wysokość i tworzą oryginalne układy z zielenią osiedlową. Wzdłuż głównych ulic są różne usługi, w tym publiczne – takie jak szkoły i przedszkole.

Plan pozwoli zachować istniejący układ przestrzenny osiedli i ochronić tereny zieleni. Uporządkuje zasady zagospodarowania. Ustali zasady dojść, dojazdów, parkowania i zagospodarowania terenów zieleni osiedlowej. Wskaże, gdzie są możliwe nowe inwestycje (np. w sąsiedztwie głównych ulic: al. KEN, Płaskowickiej i Cynamonowej) i gdzie można budować wielopoziomowe parkingi dla mieszkańców oraz budynki usługowe czy domy mieszkalne.

Ursus. Mały plan i budynek składu skrzyń

Mały plan w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C” określa przyszłość ok. 1,5 ha na terenach poprzemysłowych przy ulicy Dyrekcyjnej. To teren dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus”. Stoją tu zabytkowe budynki  wpisane do rejestru zabytków, takie jak: odlewnia aluminium, modelarnia i transformatornia oraz budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków – skład skrzyń.

Plan określa zasady zagospodarowania i parametry kształtowania nowej zabudowy. Zapewni ochronę historycznego zespołu pofabrycznego, a zarazem ułatwi inwestowanie na tym terenie.

Ochota. Mały plan przy skrzyżowaniu

Teren objęty planem ma niecałe 2 ha przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Korotyńskiego. Działają tam: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Rozdzielczy Punkt Zasilający „Ochota”, parkingi naziemne i garaże. Są też tereny niezagospodarowane.

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe, usługowe i park „Forty Korotyńskiego”. Są one ujęte w planie obszaru Rakowca. Mały plan był konieczny, by wprowadzić pewne korekty i uszczegółowienia na tym obszarze.

Czytaj też: Mieszkańcy TBS-ów czują się oszukani i protestują przeciwko wysokim czynszom

Źródło:

inf. prasowa

Autor:

RDC /PA