Mieszkańcy Bielan chcą specjalnej ochrony bagiennego lasu olchowego

  • 02.05.2023 15:55

  • Aktualizacja: 13:57 02.05.2023

Mieszkańcy Bielan przygotowali petycję w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bielański Ols" w bielańskiej części Lasu Uroczysko Bemowo. Ols to las z dominacją olszy czarnej porastający bagienne siedliska.

Jak napisali, celem petycji jest objęcie części bielańskiej Lasu Uroczysko Bemowo powierzchniową formą ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego. Dużą część tego terenu stanowi drzewostan olchowy porastający podmokłe tereny o wysokim poziomie wód gruntowych.

"Jest to środowisko unikatowe na terenie Warszawy. W naszej dzielnicy podobny charakter ma jeszcze tylko niewielka olsowa +wyspa+ w parku Olszyna, która ma status zespołu chronionego krajobrazu. Takie środowiska w Polsce i Europie zanikają, więc podlegają szczególnej ochronie" - wyjaśnili w petycji.

Zaznaczyli, że teren ma ponadto bogatą faunę z gatunkami szczególnie cennymi. "Wykazano tu występowanie ponad 80 gatunków ptaków - m.in. obecność dzięciołów czarnego i średniego, które znajdują się na liście Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej. Stale występują tu też sarny, łosie i dziki. Miejsce to stanowi ważny korytarz ekologiczny umożliwiający przemieszczanie się różnych gatunków zwierząt pomiędzy siedliskami. Również obecność na tym terenie płazów, które się tu rozradzają, jest ważną wartością przyrodniczą terenu i argumentem na rzecz jego ochrony" - dodali.

Mieszkańcy wyjaśniają, że ich petycja jest związana z pracami przy budowie gazociągu, które polegają m.in na wycince drzew.

"Prowadzone aktualnie na omawianym terenie, m.in. w przy miejscu rozrodu płazów, prace związane z przebiegiem gazociągu (m.in. szeroki pas wycinki drzew) stwarzają pilną potrzebę obserwacji stanu przyrody i wzmożenia jej ochrony" - napisali.

Pod petycją podpisało się do tej pory prawie 150 osób. Mieszkańcy złożą ją na ręce burmistrza Bielan.

Nowo budowany gazociąg będzie przebiegał przez Nieporęt, Jabłonnę, Warszawę (Białołęka, Bielany, Bemowo), Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki. Gazociąg Warszawski ma osiągnąć długość 28,5 km.

Czytaj też: Warszawa przejmuje budynek zajmowany nielegalnie przez rosyjską ambasadę

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL