„To będzie nieszczęście dla Gocławia”. Plan miejscowy osiedla w ogniu krytyki

  • 13.03.2024 06:41

  • Aktualizacja: 10:59 13.03.2024

Ponad 300 mieszkańców złożyło wspólne uwagi do planu miejscowego dla osiedla Gocław-Lotnisko. To efekt konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu m.in. w okolicy skrzyżowania ulic Bora-Komorowskiego i Fieldorfa. Jak przekazali nam organizatorzy inicjatywy sąsiedzkiej, największy sprzeciw i obawy mieszkańców budziły plany budowy kilkunastopiętrowych bloków w miejsce zieleni i pobliskiego parkingu.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przyszłego zagospodarowania terenów na warszawskim osiedlu Gocław-Lotnisko. Wielu mieszkańców wyraziło stanowczy sprzeciw wobec planów budowy nowych bloków.

Wśród najczęściej powtarzających się uwag były także: ingerencja w zieleń, likwidacja miejsc parkingowych i zwężanie ulic.

O tym, jak dalej będą wyglądały prace nad ustaleniem planu, mówi zastępca burmistrza Pragi-Południe Izabela Szostak-Smith.

– Można się spodziewać kolejnych kroków, czyli zebranie tych uwag i praca nad raportem. Następnie biuro architektury ustosunkuje się do tych uwag. Co najważniejsze, będziemy mieli okazję obserwować, w jaki sposób i dlaczego pewne prace planistyczne były planowane w taki sposób – wyjaśnia.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy sporządzi raport z konsultacji, który następnie trafi do prezydenta miasta.

Co się zmieni na Gocławiu?

Obszar objęty projektem planu osiedla Gocław Lotnisko ma i ok. 73 ha i znajduje się na Pradze Południe. Jest on ograniczony ulicami Abrahama, Umińskiego, Jugosłowiańską i Meissnera.

Obszar ten w znacznej mierze jest zagospodarowany/zainwestowany. Występuje tu przede wszystkim funkcja mieszkaniowa – zabudowa wielorodzinna osiedla, zajmująca znaczną część powierzchni całego obszaru. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą:

  • usługi podstawowe zlokalizowane głównie w parterach budynków,
  • usługi publiczne, w tym: edukacja – szkoły podstawowe, przedszkola usługi zdrowia – przychodnia,
  • tereny zieleni osiedlowej,
  • tereny komunikacji publicznej oraz drogi lokalne i dojazdowe.

Gocław – wyjątkowe osiedle

Wielorodzinne osiedle mieszkaniowe Gocław Lotnisko wybudowano na terenie dawnego lotniska sportowego Aeroklubu Warszawskiego.

Osiedle zaprojektował arch. Tadeusz Mrówczyński. Zgodnie z jego projektem najbliżej Wisły wybudowano domy najniższe, a w miarę poruszania się na północ zabudowa miała rosnąć. Nad kanałem Gocławskim zaprojektowano najwyższe budynki.

Architektom chodziło o to, by w miarę możliwości jak największa liczba mieszkańców miała widok na Wisłę i Warszawę, a także, by patrzący na Gocław z lewobrzeżnej skarpy i z tras mostowych, widzieli osiedle w całej okazałości.

Zespoły 9-, 11- i 13-kondygnacyjnych budynków o układzie heksagonalnym (sześciokątnym) są charakterystyczne dla Gocławia. Analizowany obszar ma dogodne połączenia drogowe z otaczającym terenem oraz dalszymi częściami Warszawy poprzez okalającą, rozwiniętą sieć drogową. W bezpośrednim sąsiedztwie planu znajduje się pętla autobusowa „Gocław”.

Dodatkowo przez obszar planu projektowana jest III linia metra oraz linia tramwajowa. Przy skrzyżowaniu ulic gen. Bora-Komorowskiego i ul. gen. Fieldorfa „Nila” zaplanowane są stacja metra oraz przystanki tramwajowe.

Czytaj też: Dwa lata i cały trawnik zniszczony. „Mieszkańcy nie szanują zieleni”

Źródło:

RDC

Autor:

Mikołaj Cichocki/PA