Plan miejscowy dla Gocławia w ogniu krytyki mieszkańców i radnych Pragi Południe

  • 22.02.2024 16:49

  • Aktualizacja: 06:22 23.02.2024

Mieszkańcy osiedla Gocław Lotnisko w Warszawie sprzeciwiają się budowie wieżowców i ingerencji w miejscową zieleń. Ze względu na wiele kontrowersji, które budzi plan miejscowy, powstała petycja m.in. przeciwko budowie 15-piętrowego budynku, zwężaniu ulic czy wycince drzew. Obecnie plan jest na etapie konsultacji.

Burzliwe dyskusje wokół planu miejscowego dla osiedla Gocław Lotnisko w Warszawie. Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie wieżowców i ingerencji w miejscową zieleń. Przygotowali petycję m.in. przeciwko budowie 15-piętrowego budynku, zwężaniu ulic czy wycince drzew.

Radna Pragi-Południe Katarzyna Olszewska podkreśla, że plan miejscowy jest potrzebny, ale jego obecna forma może budzić niepokój.

Na pewno mój niepokój budzi kwestia zmiany, jeżeli chodzi o układ tej drogi, czyli skrzyżowania Bora Komorowskiego z Fieldorfa Nila. Miałby tam być zwężenia. Drugą rzeczą, która budzi mój niepokój, jest dogęszczenie zabudowy poprzez umiejscowienie dodatkowych budynków przy skrzyżowaniu — mówi Olszewska.

Obecnie plan jest na etapie konsultacji. Uwagi do projektu można zgłaszać do 12 marca 2024 r.

Co się zmieni na Gocławiu?

Obszar objęty projektem planu osiedla Gocław Lotnisko ma i ok. 73 ha i znajduje się na Pradze Południe. Jest on ograniczony ulicami Abrahama, Umińskiego, Jugosłowiańską i Meissnera.

Obszar ten w znacznej mierze jest zagospodarowany/zainwestowany. Występuje tu przede wszystkim funkcja mieszkaniowa – zabudowa wielorodzinna osiedla, zajmująca znaczną część powierzchni całego obszaru. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą:

  • usługi podstawowe zlokalizowane głównie w parterach budynków,
  • usługi publiczne, w tym: edukacja – szkoły podstawowe, przedszkola usługi zdrowia – przychodnia,
  • tereny zieleni osiedlowej,
  • tereny komunikacji publicznej oraz drogi lokalne i dojazdowe.

Gocław – wyjątkowe osiedle

Wielorodzinne osiedle mieszkaniowe Gocław Lotnisko wybudowano na terenie dawnego lotniska sportowego Aeroklubu Warszawskiego.

Osiedle zaprojektował arch. Tadeusz Mrówczyński. Zgodnie z jego projektem najbliżej Wisły wybudowano domy najniższe, a w miarę poruszania się na północ zabudowa miała rosnąć. Nad kanałem Gocławskim zaprojektowano najwyższe budynki.

Architektom chodziło o to, by w miarę możliwości jak największa liczba mieszkańców miała widok na Wisłę i Warszawę, a także, by patrzący na Gocław z lewobrzeżnej skarpy i z tras mostowych, widzieli osiedle w całej okazałości.

Zespoły 9-, 11- i 13-kondygnacyjnych budynków o układzie heksagonalnym (sześciokątnym) są charakterystyczne dla Gocławia. Analizowany obszar ma dogodne połączenia drogowe z otaczającym terenem oraz dalszymi częściami Warszawy poprzez okalającą, rozwiniętą sieć drogową. W bezpośrednim sąsiedztwie planu znajduje się pętla autobusowa „Gocław”.

Dodatkowo przez obszar planu projektowana jest III linia metra oraz linia tramwajowa. Przy skrzyżowaniu ulic gen. Bora-Komorowskiego i ul. gen. Fieldorfa „Nila” zaplanowane są stacja metra oraz przystanki tramwajowe.

Czytaj też: Publiczna toaleta za blisko milion złotych. Mieszkańcy Ursynowa: To będzie luksus

Źródło:

RDC

Autor:

Mikołaj Cichocki/DJ