POLADA i polskie służby nagrodzone w Lozannie za działania na rzecz czystego sportu

  • 13.03.2024 13:26

  • Aktualizacja: 13:25 13.03.2024

 Polska agencja antydopingowa POLADA i polskie służby, w tym Centralne Biuro Śledcze Policji, zostały nagrodzone na sympozjum Światowej Agencji Antydopingowej w Lozannie. Docenione zostały ich działania na rzecz czystego sportu.

Polska agencja antydopingowa POLADA i polskie służby, w tym Centralne Biuro Śledcze Policji, zostały nagrodzone na sympozjum Światowej Agencji Antydopingowej w Lozannie. Docenione zostały ich działania na rzecz czystego sportu.

W ręce polskich służb trafiła nagroda w kategorii "Likwidacja Nielegalnych Laboratoriów Steroidowych". Wręczył ją prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka oraz przedstawicielka Unii Europejskiej Anne Spangemacher.

Jak czytamy w komunikacie CBŚP, 2023 rok był rokiem bezprecedensowej współpracy między POLADA a polskimi służbami - prowadzono w sumie 32 sprawy z zakresu prawa karnego, co jest rekordową liczbą. Od początku tego roku pojawiło się już kolejnych 6.

POLADA współpracuje ze służbami między innymi pomagając w walce z przestępczością farmaceutyczną, w tym z produkcją, przemytem i handlem substancjami zabronionymi i podrobionymi lekami. Zespół analityczno-śledczy Agencji brał też udział w operacjach prowadzonych przez organy Unii Europejskiej, takie jak EUROJUST.

Rekordowy rok POLADY

Rok 2023 przeszedł do historii Polskiej Agencji Antydopingowej. W ciągu 12 miesięcy POLADA ponad 30 razy współpracowała ze służbami, wspierając działania przeciwko grupom sterydowym. Przeprowadzono też rekordową liczbę akcji edukacyjnych oraz zbadano ponad cztery tysiące próbek w ramach standardowych działań kontrolnych, ale także realizacji programu kontroli antydopingowych podczas Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023 – najbardziej wymagającego przedsięwzięcia w historii POLADA.

W ramach narodowego programu badań pobrano 2403 próbki moczu i krwi (1199 podczas zawodów oraz 1204 w okresie poza oficjalnymi startami zawodników). Przeprowadzono 634 akcje kontrolne. Badania zostały przeprowadzone wśród zawodników reprezentujących 41 związków sportowych. Stwierdzono 22 przypadki podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych.

Poza programem narodowym Polska Agencja Antydopingowa zrealizowała także zadania zlecone przez inne organizacje. Łącznie pobrano 1653 próbki. Kontrolerzy realizowali zadania poza zawodami, ale byli także obecni na takich wydarzeniach, jak wspominane już wcześniej Igrzyska Europejskie, ale również Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn, Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim, Pucharze Świata w szermierce, ale także na imprezach z pogranicza świata zawodowego i amatorskiego, czyli sportowych imprezach masowych, tj.: maratony czy półmaratony biegowe.

Edukacja antydopingowa

155 akcji edukacyjnych i ponad 8 tysięcy odbiorców wiedzy antydopingowej – to rekordowa edukacja POLADA w 2023 roku.

Przeprowadzono 155 akcji, w których uczestniczyło 8133 osób. Głównymi odbiorcami szkoleń byli zawodnicy kadr narodowych, uczniowie szkół mistrzostwa sportowego, trenerzy, rodzice, przedstawiciele związków i organizacji sportowych, ale także uczestnicy zawodów amatorskich.

Ze szkoleń antydopingowych skorzystali uczestnicy aż 38 dyscyplin sportu. Najczęściej w 2023 roku spotkania edukacyjne były adresowane do przedstawicieli piłki nożnej – 23 akcje, koszykówki – 9 akcji, tenisa ziemnego – 7, podnoszenia ciężarów i siatkówki – po 6 razy oraz zapasów, sportów motorowych i hokeja na trawie po 4 razy.

Baza Leków Zabronionych i Antydopingowe Pogotowie Informacyjne (API)

Na znaczeniu zyskuje także doradztwo prowadzone przez ekspertów POLADA, czyli Antydopingowe Pogotowie Informacyjne, za pośrednictwem którego w minionym roku ponad tysiąc sportowców (telefonicznie: 909, mailowo: 128) otrzymało wskazówki dotyczące zażywanych leków lub suplementów diety. W porównaniu do 2022 roku, gdzie tych zapytań było niepełna 400, skala wzrostu zainteresowania API jest znacząca.

Kluczowym narzędziem dla zawodników i sztabów jest także Baza Leków Zabronionych. W 2023 roku miała ona 15848 unikalnych wejść (w 2022 – 11841) i 53137 zapytań (w 2022 – 39450).

Śledztwa antydopingowe

Bezprecedensowa skala współpracy Polskiej Agencji Antydopingowej ze służbami. Aż 32 razy POLADA wspierała działania przeciwko grupom sterydowym.

32 sprawy związane z naruszeniem przepisów karnych i kolejne 5 spraw związanych z naruszeniem przepisów antydopingowych. Rok 2023 był dla Polskiej Agencji Antydopingowej najefektywniejszym w obszarze działalności śledczej. W 2023 roku POLADA uczestniczyła w akcjach rozbijania grup sterydowych i aż 32 razy wpierała służby mundurowe, przede wszystkim w charakterze biegłego.

W śledztwach nieanalitycznych, które prowadziła POLADA dwukrotnie pojawiło się usiłowanie manipulacji podczas kontroli antydopingowej, po jednym przypadku odnotowano: naruszenie zasad dyskwalifikacji, podanie substancji zabronionej zawodnikowi, odmowę poddania się kontroli antydopingowej. Aż 32 razy, co jest liczbą rekordową w historii POLADA, odnotowano działania związane z produkcją, wprowadzaniem do obrotu, przemytem fałszywych leków oraz środków używanych jako substancje dopingujące w sporcie. Te 32 przypadki to działania prowadzone we współpracy ze służbami.

Zespół Analityczno-Śledczy POLADA uczestniczył w operacjach z międzynarodowymi organami ścigania takimi jak: European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJAST) oraz European Anti-Fraud Office (OLAF). W 2023 roku POLADA została także wyróżniona statuetką „w dowód szacunku i uznania” od Żandarmerii Wojskowej.

Czytaj też: Jan Zieliński przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu: Liczymy na medal

Źródło:

IAR/Informacja prasowa

Autor:

RDC /PL

Kategorie: