Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu DK 63. Na jakim etapie jest inwestycja? [SPRAWDŹ]

  • 05.02.2024 18:14

  • Aktualizacja: 17:56 05.02.2024

Wiemy, na jakim etapie jest planowana budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63. Jak poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwa zatwierdzanie dokumentacji projektowej. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku ma być złożony wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego programu 1000 obwodnic.

Trwa zatwierdzanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63. Rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska informuje, jak będą wyglądały następne kroki.

Posiedzenie komisji oceny przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem przedstawicieli samorządów i instytucji, na którym potwierdzone zostaną rozwiązania i wariant wybrany przez GDDKiA. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji środowiskowej szacujemy, że stanie się na przełomie I i II kwartału bieżącego roku — mówi Tarnowska.

Po złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy Siedlec, biuro  projektowe będzie prowadziło dalsze prace geologiczne i geodezyjne.

Po ich zakończeniu będziemy przygotowywać materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szacujemy, że w 2026 roku ogłosimy przetarg, natomiast 2028-2030 to planowane lata realizacji robót budowlanych — dodaje Tarnowska.

Obwodnica będzie zaczynać się włączeniem w istniejący ciąg krajowej „63”  po północnej stronie miejscowości Chodów, a kończyć się będzie połączeniem z istniejącą krajową „dwójką” w rejonie miejscowości Stare Iganie. 
Przetarg na budowę ma być ogłoszony w roku 2026. 

Czytaj też: Gmina Wyszków wypłaca już odszkodowania za podtopienia. Bug zalał tam kilkadzisiąt posesji

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /DJ