Ulga dla pracujących seniorów. ZUS wyjaśnia korzyści z odroczenia emerytury

  • 10.10.2023 21:38

  • Aktualizacja: 21:40 10.10.2023

Według danych z rozliczenia podatku dochodowego za 2022 r. z ulgi dla pracujących seniorów skorzystało 132 tys. osób, a kwota przychodu objętego zwolnieniem wyniosła 7 mld zł. Jednak jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, korzyść dla seniora z odroczenia emerytury nie dotyczy wyłącznie jego sytuacji podatkowej.

Od 1 stycznia 2022 roku seniorzy, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych i wciąż pracują lub prowadzą inną działalność zarobkową, mogą korzystać ze zwolnienia przychodów z tej aktywności z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwolnienie dotyczy osób w wieku emerytalnym (co najmniej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i można z niego korzystać na bieżąco, w trakcie roku lub uwzględnić dopiero w rozliczeniu po zakończeniu roku podatkowego.

Ulga zwalnia z podatku przychody seniora do wysokości 85 528 zł rocznie i nie pomniejsza kwoty wolnej od podatku, o ile taka przysługuje.

— Korzyść z PIT-0 dla Seniora polega na otrzymywaniu wyższego wynagrodzenia do ręki. Dotyczy okresu, w którym wydłużamy naszą aktywność zarobkową i nie pobieramy emerytury ani renty — mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak dodaje, chodzi zarówno o niepobieranie emerytury ani renty rodzinnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z systemu rolniczego (KRUS) oraz zaopatrzeniowego dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

— Bardzo ważnym warunkiem jest także, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym — podkreśla profesor.

Czym jest PIT-0?

Szefowa ZUS zwraca uwagę na konsekwencje PIT-0 dla Seniora wykraczające poza system podatkowy.

— Celem tej ulgi jest zachęta do wydłużania aktywności zawodowej. Dodatkowe składki na koncie emerytalnym i późniejsze przejście na emeryturę poskutkują wyższym świadczeniem pobieranym do końca życia — stwierdza prof. Uścińska.

Prezes ZUS dodaje, że najważniejszą zachętą do odraczania emerytury jest bowiem formuła obliczania wysokości świadczenia po reformie z 1999 r.

— Polski system emerytalny ma wbudowane silne zachęty do odraczania emerytury. Jeden rok później, to w ostatnich latach nawet 10–20 proc. wyższa kwota przyznanej emerytury dzięki większej liczbie składek, waloryzacji oraz przyjmowanemu do obliczeń średniemu dalszego trwaniu życia — mówi.

Z dostępnych danych wynika, że w Polsce pracuje 1,2 miliona seniorów. W tym 826 tys. z nich łączy pracę z pobieraniem emerytury. Między 2015 a 2022 rokiem liczba pracujących emerytów (pobierających swoje świadczenie z ZUS) wzrosła o blisko 44 proc. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku powyżej 60/65 lat wyniósł 9,3 proc. w I kwartale 2023 r., co stanowi wzrost o 2,1 pp. od I kwartału 2016 r. 

Czytaj też: Ośrodek Federacji Rosyjskiej w Skubiance w rękach WOT. Będą tam szkoleni żołnierze

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /JD