Ile zarabiają Polacy? Eksperci: To pierwszy taki wynik po 1989 roku [DANE]

  • 22.01.2024 12:51

  • Aktualizacja: 12:58 22.01.2024

W grudniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do listopada 2023 r. o 4,7 proc., co oznacza, że przekroczyło 8000 zł brutto. – To pierwszy taki wynik po 1989 roku – mówią eksperci z Polskiego Instytut Ekonomicznego.

Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2023 w Polsce przekroczyło 8000 zł brutto. Eksperci zwrócili uwagę, że to pierwszy taki wynik po 1989 roku przekraczający 8 tys.

„W grudniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do listopada 2023 r. o 4,7 proc. (9,6 proc. rdr – przyp. red.). Wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Górnika, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)” – podał GUS.

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 82,8 proc.).

Najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w grudniu 2023 r. podobnie jak w ubiegłym miesiącu odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (20.136,24 zł), a najniższą w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5.639,35 zł).

Eksperci o wysokości pensji

Polski Instytut Ekonomiczny poinformował, że zgodnie z najnowszymi danymi GUS przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosła 8033 zł. Analitycy Instytutu zaznaczyli, że jest to pierwszy raz po 1989 roku, gdy przekroczono próg 8 tys. zł.

Wskazali, że tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło w grudniu z 11,8 do 9,6 proc., jednak pomimo tego realnie wynagrodzenia rosną o 3,4 pkt. proc. szybciej od inflacji.

Eksperci poinformowali też, że spodziewają się dalszego wzrostu także w 2024 roku. Jako jego przyczyny wymieniono podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym, oraz podniesienie płacy minimalnej Będzie on napędzany w m.in. przez podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym czy płacy minimalnej.

Eksperci spodziewają się, że w 2024 roku wynagrodzenia będą rosnąć wyraźnie szybciej niż inflacja. Zaznaczyli, że podwyżki stanowić będą częściową rekompensatę dla utraconej w poprzednich latach siły nabywczej.

Zatrudnienie w Polsce

Wskazali również, że zatrudnienie w grudniu było niższe niż przed rokiem. Zgodnie z danymi GUS, na które powołuje się PIE, tempo spadku wyniosło 0,1 proc., a liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 9,7 tysięcy. Zwrócono uwagę, że zatrudnienie rośnie w niektórych sektorach, takich jak hotelarstwo i gastronomia, (5,0 proc.) czy działalność profesjonalna (3,0 proc.).

Eksperci przewidują, że w 2024 roku powinniśmy obserwować poprawę sytuacji. Poprawa będzie wynikać z tego, iż lepsza kondycja gospodarcza zwiększy zapotrzebowanie na pracowników. Ocenili, że głównym wyzwaniem dla rynku pracy ponownie nie będzie ryzyko redukcji etatów, lecz niedobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Czytaj też: Barometr zawodów. „Potrzebujemy cieśli, a wciąż kształcimy rzesze humanistów”

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA