Rośnie liczba mieszkańców Mazowsza. GUS podał kolejne dane ze Spisu Powszechnego

  • 20.09.2022 15:09

  • Aktualizacja: 21:14 26.09.2022

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną partię danych z najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Wynika z niego, że polskie społeczeństwo starzeje się oraz koncentruje się wokół metropolii.

Według raportu Polskę zamieszkuje 38 036 118 osób. W porównaniu ze spisem z 2011 roku to spadek liczby ludności o 1,2 proc. Najwięcej osób zamieszkuje woj. mazowieckie, liczące 5 514 tys. mieszkańców, co stanowi 14,5 proc. ludności całego kraju. Województwo to notuje także największy wzrost liczby mieszkańców (o 246 tys. osób) w stosunku do ostatniego spisu.

W wielu województwach odnotowano spadek liczby ludności. Najmniej liczne województwa to opolskie i lubuskie. W obu tych województwach odnotowano spadek liczby ludności.

Piramida wiekowa wyraźnie wskazuje na starzenie się społeczeństwa. Na przełomie ostatnich 10 lat odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmienił się z 18,7 proc. do 18,4 proc., w wieku produkcyjnym z 64,4 proc. do 59,3 proc., zaś w wieku poprodukcyjnym z 16,9 proc. do 22,3 proc. Oznacza to, że co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Warszawa na drugim miejscu

Dane z miast wojewódzkich wskazują, że największy wzrost zanotowała Zielona Góra, w której w porównaniu z 2011 rokiem mieszka o 17,7 proc. więcej osób. Na kolejnych miejscach pod względem wzrostu liczby mieszkańców plasuje się Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Kraków i Gdańsk.  Największy spadek zanotowały Katowice - o 8,1 proc.

Tym samym największym miastem w Polsce pozostaje Warszawa z liczbą 1 860 281 mieszkańców.

Czytaj też: Zwiększone kontrole w lasach. Czy na Mazowszu kradną drewno?

Źródło:

GUS/IAR

Kategorie: