Początek obwodnicy Ciechanowa. Jest kompromis w sprawie jej przebiegu

  • 11.04.2023 17:55

  • Aktualizacja: 17:59 11.04.2023

Jest kompromis w sprawie początkowego przebiegu obwodnicy Ciechanowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zakończeniu analizy wniosków i opinii złożonych w ramach spotkań z mieszkańcami.

Nowe przebiegi trasy obwodnicy Ciechanowa zostały wypracowane na drodze kompromisu z mieszkańcami okolicznych terenów.

– Wytyczone zostały następujące przebiegi: początek obwodnicy projektowany jest w rejonie miejscowości Ujazdówek, a koniec w rejonie miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec. Na tych odcinkach, w wyniku uwzględnienia opinii społecznych, wypracowany został wspólny przebieg wszystkich wariantów – mówi Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Teraz projektowana jest środkowa część obwodnicy.

– W środkowej części obwodnicy na odcinku od okolic miejscowości Nużewo do okolic miejscowości Rzeczki projektowane są trzy warianty. Dla nich projektant wykonuje inwentaryzację przyrodniczą i dokonuje wstępnego rozpoznania geologicznego – informuje Tarnowska.

Obwodnica Ciechanowa będzie miała w sumie 16 km długości i ma wyprowadzić ruch  tranzytowy z miasta. Budowa ma się rozpocząć najpóźniej w 2027 roku i potrwać dwa lata.

Czytaj też: Przedterminowe wybory wójta gminy Ciechanów jednak odwołane

 

 

Źródło:

RDC

Autor:

Alicja Śmiecińska/PA