SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
rdc player

Wody Polskie rozpoczną prace nad pogłębianiem Wisły

Brama przeciwpowodziowa w Płocku/fot. Wody Polskie

Wisła w okolicach Płocka ma być bezpieczniejsza dzięki pogłębieniu i udrożnieniu koryta rzeki. Działania, które rozpoczną Wody Polskie, mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców nadwiślańskich miejscowości, minimalizując ryzyko wystąpienia powodzi.

Realizacja może ruszyć w sierpniu, kiedy zakończy się okres lęgowy ptaków. Kolejne zadania są zaplanowane jesienią również z uwagi na okresy ochronne dla zwierząt.

Pierwsze prace związane z pogłębianiem Wisły będą miały miejsce w Maszewie oraz na bramie przeciwpowodziowej w Płocku.

Na początku sierpnia zamierzamy wydać ok. miliona złotych po to, żeby wykonać niezbędne prace, to, co się da bez pozwolenia wodno-prawnego, czyli bez niezbędnej dokumentacji, na zasadzie zgłoszenia – mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Wisła będzie pogłębiana także m.in. w Kępie Polskiej, Dobrzykowie, na Gmurach i na Radziwiu. Prace potrwają do końca roku.

Pogłębianie Wisły ma zwiększyć bezpieczeństwo

Duże rzeki takie jak Wisła mogą stwarzać ryzyko powodziowe zarówno w sezonie wiosenno-letnim, jak i zimowym. Przyczyną są wezbrania spowodowane przez nawalne deszcze oraz gwałtowne roztopy, jak i zatory wywołane przez zjawiska lodowe – czego dowód mieliśmy na początku 2021 roku, gdy konieczna była akcja lodołamania zapobiegająca zimowej powodzi.

Dlatego Wody Polskie kontynuują prace nad zwiększeniem ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Środkowej Wisły, w tym Płocka oraz gmin położonych nad Zbiornikiem Wodnym Włocławek.

Prace nad zwiększeniem ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Środkowej Wisły będą rozpoczynane po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Koszt pogłębiania w siedmiu lokalizacjach to blisko 18 mln zł.

Problemem zatory lodowe

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce. Rozciąga się na Wiśle od okolic Płocka do Włocławka. Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do miejscami 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

W związku ze wzrostem poziomu Wisły spowodowanym utworzeniem się zatorów lodowych, w tym na Zbiorniku Włocławskim, 8 lutego ogłoszono w Płocku alarm przeciwpowodziowy, który obowiązywał do 28 lutego. W tym czasie wezbrana rzeka zalała m.in. bulwary, podtapiając znajdujące się tam obiekty. Zagrożone zalaniem były też ujęcia wody dla miasta i PKN Orlen.

Wisła w rejonie Płocka opadła po rozbiciu przez lodołamacze Wód Polskich zatorów lodowych, m.in. w rejonie Woli Brwileńskiej i Dobrzykowa. Akcja lodołamania na Zbiorniku Włocławskim była prowadzona od 13 lutego do 1 marca.

Czytaj też:

Płock. Zator lodowy ruszył, Wisła zaczęła opadać. Służby w gotowości

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2021 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone