SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Komisja weryfikacyjna odzyskała 56 nieruchomości. Jest raport

Komisja weryfikacyjna/fot. PAP/Marcin Obara

Resort sprawiedliwości opublikował raport z prac komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Dokument liczy prawie 900 stron. Podano w nim, że komisja odzyskała dotychczas 56 nieruchomości oraz nakazała zwrot nienależnych świadczeń w wysokości prawie stu milionów złotych.

O opublikowaniu raportu na stronach resortu sprawiedliwości poinformował na Twitterze wiceminister i przewodniczący komisji reprywatyzacyjnej Sebastian Kaleta. „Raport obszernie i szczegółowo opisuje główne zaniedbania przy warszawskiej reprywatyzacji” – napisał Kaleta informując o publikacji.

Pełna treść raportu z prac komisji weryfikacyjnej TUTAJ

56 nieruchomości w ponad dwa lata

Dokument razem z dołączonymi do niego przedrukami publikacji medialnych o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie ma 915 stron.

W podsumowaniu komisja informuje, że w toku swoich prac prowadzonych pomiędzy 11 maja 2017 r. do 10 września 2019 r. odzyskała 56 nieruchomości – z czego 34 zostały potwierdzone wpisami w księgach wieczystych, a 22 nie wymagały takich wpisów.

Jednoczenie komisja poinformowała, że nałożyła obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń na kwotę 99 286 854,50 zł.

Raport zawiera kilkadziesiąt wniosków cząstkowych, które – jak podkreślono w raporcie – pozwalają na postawienie wniosku głównego. „W toku procesu reprywatyzacji warszawskiej w latach 2007-2016 doszło do licznych zaniedbań przez Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, jej zastępców oraz kierownictwa BGN (Biuro Gospodarki Nieruchomościami) natury jednostkowej oraz systemowej w zakresie nadzoru nad procesem reprywatyzacji oraz ochrony majątku SP (Skarbu Państwa)” – brzmi główna teza raportu.

Narażenie na szkodę w kwocie miliarda złotych

„Zaniedbania skutkowały stworzeniem systemowej niewydolności w procesie reprywatyzacji warszawskiej, która doprowadziła do wystąpienia systemu trwałej korupcji wśród niektórych urzędników, prowadzących postępowania reprywatyzacyjne, którzy wydawali decyzje z rażącym naruszeniem prawa, co naraziło m.st. Warszawa na szkodę w wysokości ponad 1 miliarda złotych” – oszacowano.

„Ujawnione przez Komisję nieprawidłowości w działalności warszawskiego ratusza mają charakter wadliwego prowadzenia postępowań administracyjnych, dotyczących reprywatyzacji, ale również przejawiały się w nadawaniu niewłaściwego kierunku procesowi reprywatyzacji w Warszawie przez Prezydenta m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Przez nadawanie niewłaściwych kierunków procesowi reprywatyzacji, należy zaś rozumieć realizowanie przez Prezydenta m.st. Warszawy określonych założeń, które przejawiały się w polityce jak najszybszego wyzbywania się przez m.st. Warszawa kluczowych dla wspólnoty samorządowej nieruchomości, w tym zamieszkiwanych przez lokatorów komunalnych oraz wykorzystywanych na cele publiczne, wbrew interesowi społecznemu” – napisano w raporcie.

Głosowanie nad raportem

Raport członkowie komisji weryfikacyjnej przegłosowali we wrześniu. Za przyjęciem raportu byli członkowie komisji delegowani przez PiS: Sebastian Kaleta, Paweł Lisiecki, Łukasz Kondratko, Jan Mosiński i Wiktor Klimiuk. Przeciw opowiedział się poseł PO-KO Robert Kropiwnicki oraz Sławomir Potapowicz (Nowoczesna), a od głosu wstrzymał się Bartłomiej Opaliński (PSL) i Adam Zieliński (w komisji z rekomendacji Kukiz’15).

Czytaj też:

Komisja weryfikacyjna przyznała 868 tysięcy zł odszkodowań lokatorom

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2020 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone