Radni przyjęli trzy nowe plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego w Warszawie

  • 01.09.2023 22:13

  • Aktualizacja: 22:16 01.09.2023

Nowe plany miejscowe dotyczące ważnych miejsc w Śródmieściu, Wesołej i na Pradze-Południe uchwalili radni Warszawy podczas czwartkowej sesji. Uwzględniają ochronę zieleni i usługi publiczne.

Na sesji Rady Warszawy zostały uchwalone trzy nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W rejonie Parku Traugutta – część zachodnia, dla obszaru Wesoła – Groszówka Północ, i dla obszaru Gocław w rejonie Wału Miedzeszyńskiego.

Harmonijny rozwój miasta wymaga określenia, które tereny zieleni chronić, gdzie można dopuścić zabudowę i jaką, którędy poprowadzić drogi czy trasy piesze i rowerowe. Dlatego tak ważne są plany miejscowe. Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy biorą udział w tym procesie – przypomina Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w stołecznym Ratuszu.

Plan w Śródmieściu z parkiem i Polonią

Plan dla około 23 ha w rejonie Parku Traugutta – część zachodnia pozwoli lepiej chronić bardzo wartościowy teren zieleni oraz znajdujące się tam obiekty zabytkowe. Zapewni też dalszy rozwój funkcji sportowych.

Przy ul. Konwiktorskiej od 1928 r. działa Stadion Polonii. Był przebudowany i rozbudowany w latach 1949-1954 w duchu socrealizmu.

W 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na modernizację stadionu. Mają powstać m.in. nowe trybuny na około 15 tysięcy widzów i dwie hale sportowe. Zwycięska koncepcja konkursowa została uwzględniona w planie miejscowym.

Plan Groszówki w Wesołej

Na obszarze ok. 56 ha pomiędzy ul. J. U. Niemcewicza, G. Narutowicza i J. Słowackiego w Wesołej dominuje zabudowa jednorodzinna. Wzdłuż ulicy I Praskiego Pułku zlokalizowane są również obiekty usługowe, m.in. Urząd Dzielnicy Wesoła.

Plan obszaru Wesoła – Groszówka Północ wskazuje, gdzie i jak można budować domy jednorodzinne oraz wyznacza tereny pod usługi publiczne, tak bardzo potrzebne w tej dzielnicy.

Plan dla Gocławia

Plan miejscowy obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego obejmuje ok. 127,5 ha bez terenów rezerwowanych pod Aleję Tysiąclecia. Tereny zurbanizowane koncentrują się po północnej stronie Wału Miedzeszyńskiego. W południowej części znajdują się nieurządzone tereny zieleni przylegające do Wisły.

Plan wskazuje lokalizację „Kampusu Gocław”, lokalnego centrum usługowego (pomiędzy rezerwą na Aleję Tysiąclecia a terenem kościoła p.w. św. o. Pio). Ustala też, że w rejonie obecnej pętli autobusowej przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, ma powstać centrum przesiadkowe z pętlą autobusową, tramwajową, stacją metra, parkingiem „Parkuj i Jedź” i usługami. Plan określa zasięg alternatywnego korytarza III linii metra w ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z przejściem przez Wisłę. W planie zarezerwowano tereny pod rozwój usług publicznych (przedszkoli, żłobków).

W zakresie ochrony wartości kulturowych i architektonicznych ustalono ochronę układu urbanistycznego osiedla Ateńska II i zachowanie budynku hangaru dawnego lotniska.

Czytaj też: „Dokładamy wszelkich starań”.  Utrudnienia na Czerniakowskiej jeszcze we wrześniu

Źródło:

Informacja prasowa

Autor:

RDC /JD