Będzie nowy „Szaber Bowl”, czyli skate park pod wiaduktem mostu Poniatowskiego

  • 18.12.2023 09:34

  • Aktualizacja: 09:45 18.12.2023

Skate park pod wiaduktem mostu Poniatowskiego powróci w innym wydaniu — w Warszawie powstanie nowy „Szaber Bowl”. Pieniądze na inwestycję przyznała Rada Warszawy, zapisując je w przyszłorocznym budżecie Zarządu Terenów Publicznych. Na początku przyszłego roku ogłoszony zostanie przetarg, a skate park ma powstać w 2025 roku. — Dołożymy starań, aby nowy obiekt powstał jak najszybciej i nadal był wyjątkowym miejscem na mapie Warszawy – mówi Grzegorz Gądek, prezes Fundacji Skwer Sportów Miejskich.

W Warszawie powstanie nowy „Szaber Bowl”. Decyzją radnych m.st. Warszawy w przyszłorocznym budżecie Zarządu Terenów Publicznych, znajdą się środki niezbędne do zaprojektowania nowego obiektu dla entuzjastów sportów rolkowych na Powiślu. Zastąpi skate park, który do niedawna funkcjonował pod mostem Poniatowskiego. Twórcy dotychczasowej konstrukcji i przedstawiciele dzielnicy Śródmieście, wspólnie czuwać będą nad powodzeniem tego projektu.

Szaber Bowl to skate park pod wiaduktem mostu Poniatowskiego. Znajdował się na terenie niedokończonej budowy pawilonu handlowego z lat 90., tuż przy stacji PKP Warszawa Powiśle.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki „Szaber Bowl” z uwagi na niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego i wzniesieniu obiektu w trybie samowoli budowlanej. Pomimo podjętych prób jego legalizacji, administrujący terenem Zarząd Terenów Publicznych został zmuszony dokonać rozbiórki. Złożona sytuacja prawna, plan zagospodarowania i brak możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie dają możliwości jego przetrwania. W przypadku braku działań ze strony samorządu, Powiatowy Inspektorat samodzielnie zleciłby rozbiórkę, obciążając miasto jej kosztami. Dodatkowo, Zarząd Terenów Publicznych musiałby liczyć się z wysoką karę finansową.

Jesteśmy zobowiązani stosować się do przepisów prawa. Rozumiemy jednak rolę tego miejsca i osób, które są z nim związane. Dlatego od dłuższego czasu prowadziliśmy rozmowy i szukaliśmy rozwiązań. Cieszę się, że w tak trudnym okresie budżetowym, Zarząd m.st. Warszawy wygospodarował pieniądze na ten cel – mówi Aleksander Ferens, burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

Nowy „Szaber Bowl”. Co zaplanowano?

Powstała koncepcja stworzenia bliźniaczego obiektu. Miałby zostać zlokalizowany w odległości kilkudziesięciu metrów od istniejącej konstrukcji, na części terenu obecnie istniejącego parkingu. Radni m.st. Warszawy na sesji budżetowej przyznali środki na zaprojektowanie nowego terenu. Na początku przyszłego roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe, a wyłoniony projektant będzie miał za zadanie przygotowanie szczegółowej dokumentacji dla nowej konstrukcji. Stworzona dokumentacja umożliwi rozpoczęcie budowy nowego obiektu w roku 2025.

- Jest to na pewno słodko-gorzki czas dla wszystkich zaangażowanych w budowę, użytkowników, jak i sympatyków szaber bowla - mówi Grzegorz Gądek, prezes Fundacji Skwer Sportów Miejskich - Obecny obiekt już teraz jest miejscem legendarnym. Żegnamy go ze wdzięcznością za wszystkie lata w których służył mieszkańcom Warszawy oraz osobom przyjezdnym z całej Polski i kilkudziesięciu innych państw. Dziękujemy władzom Dzielnicy Śródmieście, Prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu i Zastępcy Prezydenta Michałowi Olszewskiemu za dostrzeżenie wartości społecznej projektu i wysiłku jego budowniczych.  Dołożymy starań, aby nowy obiekt powstał jak najszybciej i nadal był wyjątkowym miejscem na mapie Warszawy – dodaje.

Podstawą do prac nad nowym obiektem będzie koncepcja architektoniczna stworzona w roku 2018 z udziałem inicjatorów istniejącego obiektu. Zespół powstałego po budowie stowarzyszenia Szaber Bowl weźmie też udział w opracowaniu szczegółowej dokumentacji, aby zapewnić najwyższą jakość przyjętych rozwiązań.

Czytaj też: Plany rozbudowy sieci rowerowej na 2024 rok. Gdzie powstaną nowe ścieżki?

Źródło:

Inf. pras.

Autor:

RDC /JD