B. Nowacka o podwyżkach dla nauczycieli: To jest długi proces

  • 05.02.2024 14:49

  • Aktualizacja: 13:41 05.02.2024

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od marca z wyrównaniem od stycznia – potwierdziła na konferencji prasowej w Płocku minister edukacji Barbara Nowacka. Jednak jak uprzedziła szefowa resortu, w niektórych samorządach pieniądze mogą trafić na konta zainteresowanych miesiąc później.

Nauczyciele otrzymają podwyżki, ale musi to trochę potrwać – powiedziała w Płocku szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.

– Będą wypłacane i w marcu, i w kwietniu. Mamy jednak świadomość, że niekiedy te negocjacje, które później będą na poziomie samorządów terytorialnych, mogą się opóźnić. Jesteśmy gotowi, podwyżki są przewidziane i ministerstwo finansów przekaże środki, ale jest to po prostu długi proces – mówi Barbara Nowacka.

Do 9 lutego zakończą się konsultacje resortu oświaty ze związkami zawodowymi nauczycieli dotyczące wzrostu płac.

Zgodnie z projektem rozporządzenia minimalne wynagrodzenie wzrośnie o od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto, zależnie od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania, czyli o 30 lub 33 proc.

Wynagrodzenie dla nauczycieli

19 stycznia do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Załącznikiem do niego jest tabela. Zawiera ona sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy stopnie awansu zawodowego, tj. nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia.

Zgodnie z nią minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. ma wynieść 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto). Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Pozostali nauczyciele to osoby z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Jak podkreśla MEN, średnie wynagrodzenia wzrosną w tym roku o 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz o 33 proc. dla nauczycieli początkujących, czyli nie mniej niż 1500 zł. O 30 proc. i o 33 proc. wzrośnie też minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też dodatki do niego. Są one określone w Karcie nauczyciela. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze, niż wynika to z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach.

Czytaj też: Warszawa gotowa na rekrutację do szkół ponadpodstawowych? „Jesteśmy spokojni”

Źródło:

RDC/PAP

Autor:

Katarzyna Piórkowska/PA