Inflacja niższa niż miesiąc wcześniej. NBP podał nowe dane

  • 16.04.2024 15:56

  • Aktualizacja: 20:12 16.04.2024

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w marcu tego roku 4,6 proc. r/r - poinformował we wtorek Narodowy Bank Polski. W lutym wskaźnik ten wynosił 5,4 proc.

Narodowy Bank Polski opublikował we wtorek informację o wskaźnikach inflacji bazowej w marcu 2024 r. Wynika z niej, że w relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,8 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., wobec 4,5 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,6 proc., wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej; tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,8 proc., wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej.

"Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - podano w komunikacie NBP.

Bank centralny wyjaśnił, że najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Czytaj też: Polska chce uczestniczyć w budowie tzw. żelaznej kopuły nad Europą

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: