Ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Dziś język obcy

  • 25.05.2023 08:36

  • Aktualizacja: 09:32 25.05.2023

Uczniowie od poniedziałku zdają egzamin ósmoklasisty. Mają już za sobą język polski i matematykę. Przed nimi ostatni egzamin. Ósmoklasiści mierzą się dziś z językiem obcym nowożytnym. „Angielski zawsze jest najłatwiejszy” — mówi uczennica zapytana przez naszego reportera. 

To już ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Przed zdającymi język obcy. 

Uczniowie mieli do wyboru sprawdziany z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.  

Reporter RDC Adrian Pieczka, zapytał uczniów o ich odczucia przez egzaminem. Większość zdających egzamin wybrała język angielski.

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów — 97,8 proc. — zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Egzamin z języka obcego potrwa 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 135 minut.

Do egzaminu przystąpiło ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w całym kraju, na Mazowszu blisko 77 tys. a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wymogi i wyniki egzaminu ósmoklasisty

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie — w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia — to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia

Czytaj też: Nic nas nie zaskoczyło”. Ósmoklasiści po egzaminie z matematyki [ARKUSZ]

Źródło:

RDC/PAP

Autor:

JD