100 mln pasażerów kolei więcej niż roku temu. Mazowsze w czołówce

  • 31.01.2023 12:07

  • Aktualizacja: 12:21 31.01.2023

Ponad 342 mln pasażerów podróżowało w 2022 r. koleją w Polsce, to o 97 mln więcej niż w 2021 r. - wynika z opublikowanego we wtorek przez Urząd Transportu Kolejowego raportu o rocznych wynikach przewozowych kolei. Koleje Mazowieckie mają jeden z największych udziałów w przewozach, jeśli chodzi o liczbę pasażerów.

Rok 2022 dla wszystkich kolejowych regularnych przewoźników pasażerskich przyniósł wzrost liczby pasażerów w ujęciu rocznym. Nie wszyscy przewoźnicy osiągnęli jednak wyniki na poziomie 2019 r., czyli sprzed spowodowanego pandemią spadku przewozów osobowych. Liczba pasażerów kolei w 2022 r. nie tylko była wyższa o 6,3 mln w zestawieniu z 2019 r., ale również była także najwyższa w ostatniej dekadzie. Możemy tym samym mówić o odbudowie przewozów pasażerskich do poziomu sprzed pandemii – ocenił w raporcie UTK.

Liczba pasażerów kolei w 2022 r. była najwyższa w ostatniej dekadzie.

Największy udział w przewozach, jeśli chodzi o liczbę pasażerów – ponad 25 proc. – miała w 2022 r. spółka Polregio. 17,26 proc. przewiozły Koleje Mazowieckie, a 17,23 PKP Intercity. Na kolejnych miejscach – z ponad 5-proc. – udziałem znalazły się PKP SKM, Koleje Śląskie i SKM Warszawa.

Jeśli chodzi o pracę przewozową, prawie 60 proc. zostało wykonane przez PKP Intercity, co jest związane ze specyfiką dalekobieżnych tras tego przewoźnika. Średnia odległość na jaką pasażer PKP Intercity podróżował w 2022 r. to 235 km. Drugą pod względem wielkości pracę przewozową wykazało Polregio, uzyskując udział na poziomie 17,37 proc. i średnia odległość przewozu jednego pasażera 47 km.

W porównaniu do okresu przed pandemią, czyli roku 2019, najwięcej pasażerów zyskało PKP Intercity - ponad 10 mln, czyli prawie 21 proc. Z 6 do 8,7 mln, czyli o prawie 45 proc. wzrosła liczba pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Więcej pasażerów w porównaniu do 2019 r. przewiozły też Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie i PKP SKM.

Spadki w przewozie pasażerów

U pozostałych przewoźników liczba pasażerów była mniejsza niż w 2019 r. 24 proc. mniej przewiozła WKD, prawie 20-proc. spadek zanotowała SKM Warszawa, niemal 5 proc. pasażerów mniej przewiozły Koleje Mazowieckie. Także największy przewoźnik - Polregio zanotował niemal 2-proc. spadek, co oznacza o 1,7 mln pasażerów mniej.

W ocenie UTK na spadki te w dużej mierze ma wpływ praca zdalna, bardzo popularna w dużych miastach, szczególnie w Warszawie, ale również wiele remontów na sieci zarządcy infrastruktury i przez to brak możliwości przygotowania dobrej oferty dla pasażerów.

Na co wskazują wyniki?

W ocenie Prezesa UTK Ignacego Góry, rekordowe wyniki przewozów pasażerskich w 2022 r. to powrót do trendu wzrostu liczby podróżnych obserwowanego przed wybuchem pandemii. „Na tak dobry wynik wpłynęło nie tylko to, że z usług kolei dodatkowo korzystali obywatele Ukrainy. W obliczu wywołanego przez wojnę wzrostu cen paliw kolej okazała się optymalną formą dojazdu do pracy, szkoły, na uczelnie oraz na wakacje” – napisał Góra we wstępie do raportu.

Prezes UTK zauważył, że dużym wyzwaniem dla kolei jako zrównoważonego środka transportu są wysokie ceny energii, które generują wyższe ceny usług, a tym samym mogą zniechęcać potencjalnych pasażerów czy też spedytorów do korzystania z usług kolei. „Należy się tym samym uważnie przyjrzeć czynnikom, które obniżają konkurencyjność kolei wobec innych środków transportu. (...) Bez odpowiedniego wsparcia utrzymywanie pozytywnego trendu sprzed 2022 r. może być trudne” – podkreślił Góra.

Czytaj też: PKP Intercity podwyższa ceny biletów

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA

Kategorie: