Zmarł Andrzej Pettyn - popularyzator historii Milanówka

  • 24.04.2021 11:10

  • Aktualizacja: 03:12 26.07.2022

W piątek 23 kwietnia zmarł Andrzej Pettyn, emerytowany dziennikarz Polskiego Radia, historyk, kronikarz, popularyzator dziejów miasta i gminy Milanówek, przyjaciel Radia dla Ciebie. Miał 83 lata.
Andrzej Pettyn przez blisko 50 lat pracował w Redakcji Esperanto Polskiego Radia. Był autorem i prowadzącym audycje w języku fińskim oraz esperanto. W latach 1961–1964 uczył w szkole podstawowej oraz w Studium Stenotypii i Języków Obcych. Był autorem przekładów, podręczników (publikowanych m.in. w Chinach, Japonii, Finlandii, USA) i słowników do nauki esperanto, tłumaczeń bajek, piosenek i poezji. Współpracował jako wykładowca z Akademią Esperancką, a w latach 1998-2001 kierował miesięcznikiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej „Sisu”.

Popularyzator historii Milanówka

Należał do grupy radiowców, którzy współpracowali ze środowiskiem niewidomych, użyczając głosu w nagraniach książek mówionych i prowadząc zajęcia rehabilitacyjne.

Andrzej Pektyn miał też świetne pióro, publikował m.in. w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”, „ITD.”, „Nowej Wsi”, „Kurierze Podlasia”.

W Milanówku znany był przede wszystkim jako badacz i popularyzator wiedzy o historii miasta. Był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Milanówka (TMM), prezesem Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, inicjatorem utworzenia zbioru archiwaliów, poświęconych Milanówkowi.

Z twórczości pisarskiej, dotyczącej Milanówka warto wymienić publikacje jego autorstwa: „Kiedy Milanówek był stolicą…” (1999), „Milanówek – Mały Londyn” (2004), „Milanówek – miejsce magiczne” (2005), „Milanówek – pamięć i fascynacja” (2014), „Śladami Fryderyka Chopina w Milanówku” (2019).

Ze względu na swoją ogromną wiedzę i talent narratorski, brał udział w wielu audycjach radiowych, przede wszystkim w Polskim Radiu, ale i rozgłośniach lokalnych.

Gość RDC

W Radiu dla Ciebie był częstym gościem od początku istnienia tej regionalnej rozgłośni Polskiego Radia, występując najczęściej w audycjach Jolanty Apanasewicz, Włodzimierza Borkowskiego, Józefa Sobieckiego, Doroty Bonieckiej-Górny, Piotra Łosia i innych. Brał też czynny udział w wielu programach, emitowanych z Milanówka, w których mówił nie tylko o historii, ale też propagował liczne przedsięwzięcia kulturalne oraz działania samorządu lokalnego.

Andrzej Pettyn, poza wieloma wyróżnieniami i nagrodami zawodowymi, otrzymał także: nagrodę za upowszechnienie wiedzy o Polsce – ojczyźnie esperanta (Wiedeń 1970), japońską nagrodę pokojową „Onisaburo Deguchi” (Walencja 1993), Honorową Odznakę Polskiego Radia, Honorową Odznakę Polskiego Związku Niewidomych. Uhonorowany był odznaczeniami państwowymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim.

Pogrzeb Andrzeja Pettyna odbędzie się w Milanówku 28 kwietnia.

Posłuchaj:

Rody i rodziny Mazowsza: Lasoccy z Milanówka

Źródło:

RDC

Autor:

Piotr Łoś/PG