Konserwator chce zmiany miejsca fotoradarów. ZDM odpowiada

  • 17.05.2021 12:40

  • Aktualizacja: 03:19 26.07.2022

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków znał lokalizację radarów na stołecznym moście Poniatowskiego i wydał zgodę na ich ustawienie – poinformował rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
W ubiegły piątek Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki zażądał od ZDM zmiany lokalizacji fotoradarów ustawionych na moście Poniatowskiego w Warszawie. Dybalski zapewnił, że gdy pismo konserwatora dojdzie do ZDM, wówczas zarząd na nie odpowie.

„Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prawie rok temu wydał zgodę na montaż fotoradarów na moście i na wiadukcie w zakresie i sposobie wykonania określonym w programie robót, który był załącznikiem do tej zgody, i w którym jest zarówno ich wygląd, jak i mapa z lokalizacją” - napisał Dybalski w odpowiedzi na pytania w tej sprawie.

Podkreślił, że wszystkie dokumenty związane z instalacją urządzeń do pomiaru prędkości zostały opublikowane na stronie internetowej ZDM w momencie rozpisania przetargu 17 sierpnia ubiegłego roku i są na niej do dziś. „Bez tych dokumentów nie moglibyśmy ruszyć z przetargiem” - oznajmił rzecznik.

Konserwator nie znał dokładnej lokalizacji fotoradarów

Radary są usytuowane na zabytkowym moście Poniatowskiego po obu brzegach Wisły. Przy jezdni prowadzącej z Centrum w kierunku Pragi stoją przy wieżycy, następnie nad ul. Solec, a także nad Wisłą. Na pasie dla jadących z Pragi do centrum pierwszy fotoradar będzie kontrolował prędkość przed Wybrzeżem Szczecińskim, następny niemal na wysokości lewego brzegu Wisły, a ostatni nad ul. Kruczkowskiego. Ich usytuowanie wzbudziło sprzeciw historyków i varsavianistów.

W piątek zareagował na to mazowiecki konserwator zabytków. Na Facebooku napisał: „W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi usytuowania fotoradarów na moście i wiadukcie Poniatowskiego 14 maja Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił do Zarządu Dróg Miejskich z pismem o zmianę lokalizacji wolno stojących szaf radarowych”.

Podkreślił, że „nie decydował o precyzyjnej lokalizacji fotoradarów, a do zatwierdzenia przedstawiono jedynie niedokładną orientacyjną mapę umiejscowienia radarów”.

Konserwator zabytków wyjaśnił też, że „ze względu na priorytetową kwestię bezpieczeństwa, pozwolono jedynie na ustawienie fotoradarów na moście i wiadukcie Poniatowskiego”. Wskazał, że MWKZ poinformował o tym ZDM w uzasadnieniu decyzji dotyczącej możliwości instalacji urządzeń z 27 lipca 2020 roku.

Przypomniał również, że wcześniej „w zaleceniach z 5 listopada 2019 roku wykluczył możliwość wzniesienia radarów w formie wolno stojących szaf teletechnicznych i dopuścił jedynie możliwość montażu niewielkich urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości na wiadukcie i na moście Poniatowskiego na wysięgnikach mocowanych do słupów latarń”. Lewicki „wskazał tylko na możliwość posadowienia urządzeń stacjonarnych w miejscach jak najmniej widocznych na poziomie chodnika”.

Radary nie powinny przesłaniać widoku na most i wieżycę

Jednak ZDM zrezygnował z odcinkowego pomiaru prędkości – jak wyjaśniono – ze względu na zbyt wysokie oferty w przetargu. Postanowił więc postawić radary i wystąpił ponownie o zalecenia konserwatorskie z propozycją zastosowania fotoradarów stacjonarnych.

- W zakresie i sposobie wykonania określonych w programie robót i zgoda, i program robót, zarówno z lokalizacją, jak i wyglądem urządzeń, od prawie roku jest na naszej stronie internetowej w dokumentacji przetargu - powiedział RDC rzecznik ZDM i dodał: - Wygląd fotoradarów określa ministerialne rozporządzenie. Przy montażu most nie został uszkodzony.

Z kolei prof. Lewicki napisał na Facebooku, że „w zaleceniach z dnia 13 maja 2020 roku MWKZ podtrzymał treść poprzednich zaleceń i wykluczył możliwość wzniesienia radarów w formie wolno stojących szaf teletechnicznych, a także krytycznie ocenił jaskrawą kolorystykę typowych urządzeń oraz eksponowaną lokalizację radarów przesłaniającą widok na most i wieżycę”.

Źródło:

PAP/RDC

Autor:

PA