Wybory rektora WUM nie odbyły się. „To stanowiłoby naruszenie prawa”

  • 06.05.2024 15:18

  • Aktualizacja: 15:18 06.05.2024

Głosowanie na rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaplanowane na poniedziałek, nie odbyło się. Obecny rektor uczelni, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, napisał w oświadczeniu, że zorganizowanie wyborów stanowiłoby naruszenie prawa.

„Zgodnie z obowiązującym prawem, zachowując autonomię WUM, dbając o jego dobre imię oraz postępując zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia (…), będącego organem nadzoru nad Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, w dniu 6 maja 2024 r. wybory na rektora nie mogły się odbyć, gdyż stanowiłoby to naruszenie przepisów prawa" – czytamy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek (6 maja) na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapowiedziano również, że na temat wyborów wypowie się Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „po ocenie całokształtu okoliczności związanych z kandydaturą, z uwzględnieniem zarówno kwestii formalnych, jak również dobra i wizerunku Uczelni, co do aktualności wskazania kandydata na rektora Uczelni”.

Jak podano we wcześniejszym komunikacie, opublikowanym na stronie uczelni 2 maja, posiedzenie Senatu WUM zostało zwołane na 13 maja 2024 r.

Co z nowym rektorem WUM?

O stanowisko rektora WUM ubiegało się dwoje kandydatów: dotychczasowy rektor prof. Zbigniew Gaciong oraz prorektorka ds. personalnych i organizacyjnych prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Zaplanowane na 22 kwietnia głosowanie na rektora jednak się nie odbyło.

Wszystko dlatego, iż 19 kwietnia rektor WUM poinformował, że nałożył na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską karę dyscyplinarną w związku z "„uchybieniem godności zawodu nauczyciela akademickiego”. „W związku z ustaleniami komisji antymobbingowej, popartymi zewnętrzną ekspertyzą prawną, podjąłem decyzję o ukaraniu Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej karą dyscyplinarną upomnienia za przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego” – napisał rektor w oświadczeniu.

Poinformował również, że tym samym jego kontrkandydatka utraciła prawo ubiegania się o funkcję rektora WUM. Sam również zrezygnował z kandydowania.

W odpowiedzi prof. Cudnoch-Jędrzejewska oświadczyła, że nie utraciła prawa ubiegania się o funkcję rektora. Podkreśliła, że kara dyscyplinarna mogłaby się stać podstawą do pozbawienia jej prawa kandydowania dopiero po uprawomocnieniu się – „co do chwili obecnej nie nastąpiło”. „Mam prawo odwołania się od bezprawnie nałożonej kary upomnienia do sądu powszechnego, co uczynię” – zapowiedziała.

Wybory, których nie było

W piśmie z 2 maja pracownicy WUM protestują przeciwko poleceniu rektora. Napisali, że „rektor WUM stara się uniemożliwić przeprowadzenie wyborów na uczelni. Z pominięciem UKW wydał polecenie dezaktywowania elektronicznego systemu do głosowania, powołując się na minister Izabelę Leszczynę. Przewodnicząca UKW zaprotestowała”.

Na 6 maja – dzień wyborów – związki zawodowe w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zapowiedziały protest. Zgodnie z uchwałą UKW jedyną kandydatką na stanowisko rektora była prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska.

„Chcę, abyśmy wrócili na zgodną z prawem drogę procedowania wyborów. WUM to szczególne miejsce, w którym niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania o znamionach mobbingu, bezpodstawnej krytyki czy wywołujących poczucie poniżenia, jakich dopatrzyła się Komisja Antymobbingowa w działaniach Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej" – napisał także w poniedziałkowym oświadczeniu rektor Gaciong.

„Naszą powinnością jest wyznaczanie najwyższych standardów i praktyk w relacjach międzyludzkich. Wierzę w te wartości i będę ich bronił. Dziś to stanowisko wsparły stanowczo związki zawodowe, organizując manifestację przed rektoratem WUM. Demonstranci również stanowczo sprzeciwiają się temu, co robi Pani profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska w bezpardonowej walce o stanowisko” – podkreślił w komunikacie.

Prof. Gaciong zaapelował do społeczności akademickiej WUM „o niepodejmowanie kolejnych pochopnych działań, które mogą prowadzić do pogłębienia stanu niepewności prawnej oraz negatywnie wpływają na wizerunek WUM”.

Dodał: „Podejmijmy wszelkie niezbędne działania w celu przeprowadzenia wyborów w taki sposób, który nie będzie budził jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, a także legalności wyboru nowego rektora. To najlepiej rozumiany interes naszej Uczelni”.

Czytaj też: Wiemy, co powstanie w historycznej Cepelii w centrum Warszawy [ZOBACZ]

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA