Ruszają testy syren alarmowych w Warszawie. Do kiedy potrwają? [SPRAWDŹ]

  • 23.04.2024 20:51

  • Aktualizacja: 06:10 24.04.2024

W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu syren w Warszawie w dni robocze od 24 kwietnia do 24 maja w godzinach 8.00-16.00 mogą być testowo uruchamiane syreny objęte przeglądem — poinformowała rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego Joanna Bachanek.

W dni robocze od 24 kwietnia do 24 maja w godzinach 8.00-16.00 mogą być testowo uruchamiane syreny. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu syren w Warszawie.

Rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego Joanna Bachanek poinformowała, że w ramach testu uruchomione zostaną pojedyncze syreny rozmieszczone w różnych częściach miasta, które są w Wojewódzkim Systemie Alarmowania i Ostrzegania Ludności.

Test polegać będzie na uruchomieniu pojedynczo syren. Sygnał będzie jedno– i trzyminutowy, modulowany i ciągły.

Mieszkańcy miasta w związku z wystąpieniem sygnałów alarmowych nie powinni podejmować żadnych czynności. Informacja o testowym włączeniu syren została umieszczona ponadto w Regionalnym Systemie Ostrzegania — zaznaczyła Bachanek

Miejski system alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach

Podstawową funkcją systemu alarmowania i ostrzegania ludności jest nadawanie akustycznych sygnałów alarmowych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców. Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu sygnał ciągły nadawany w czasie trzech minut. Istnieje również możliwość nadawania komunikatów głosowych.

W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24 godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu (radio, telewizja, strony internetowe).

Czytaj też: Konsulat Ukrainy w Warszawie przestał obsługiwać mężczyzn w wieku poborowym

Źródło:

PAP/Mat.pras.

Autor:

RDC /DJ

Kategorie: