Kontrole w Warszawskim Węźle Kolejowym. PKP przekazało swoje uwagi do UTK

  • 07.07.2023 14:09

  • Aktualizacja: 14:07 07.07.2023

PKP PLK przekazało swoje uwagi Urzędowi Transportu Kolejowego po dwóch kontrolach w Warszawskim Węźle Kolejowym. UTK wszczęło postępowania w związku z ogromnymi utrudnieniami, które następowały w związku ze zmianami organizacji ruchu na stacji Warszawa Zachodnia.

Urząd Transportu Kolejowego otrzymał od PKP PLK uwagi odnośnie do dwóch kontrolach przeprowadzonych w Warszawskim Węźle Kolejowym. Spółka kolejowa analizuje także materiały dotyczące trzeciej kontroli i do środy odniesie się do przedstawionych uwag.

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości prowadzone są postępowania wyjaśniające, wyciągane są wnioski i wdrażane rozwiązania, które mają zapobiec powstawaniu podobnych przypadków w przyszłości. Takie rozwiązania spółka wdrożyła po marcowych wydarzeniach i zostały one już odnotowane przez Urząd Transportu Kolejowego – wyjaśnia rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Kontrole UTK wykazały nieprawidłowości dotyczące m.in. prowadzenia ruchu, pracy dyżurnych ruchu, wykorzystania narzędzi zarządzania bezpieczeństwem, nadzoru nad dokumentacją i przydzielenia przewoźnikom tras pociągów.

PKP PLK zostało zobowiązane do m.in. usunięcia nieprawidłowości do 31 lipca.

Czytaj też: Niebieski tramwaj z Krakowa ma 113 lat i wozi pasażerów w Warszawie

Źródło:

RDC

Autor:

Cyryl Skiba/PA